این مقام ارشد انتظامی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده از اقدامات تخصصی و گسترش چتر اطلاعاتی و بهره گیری از اشراف اطلاعاتی منطقه، موفق به شناسایی محل اختفای قاتل شدند که در یک عملیات ضربتی و پلیسی قاتل فراری دستگیر و در این عملیات از وی یک قبضه کلت (آلت قتاله) کشف کردند.

ایست قلبی علت درگذشت مهرداد اولادی

فرمانده انتظامی استان در ادامه تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) اعتراف و انگیزه خود را اختلافات مالی و با مقتول عنوان کرد.