به گزارش اسکیمو،   اشتباه رایجی که اکثر راننده ها انجام میدهند با سرد شدن هوا هم این غفلت بیشتر میشود، روشن گذاشتن خودرو حین بستن در پارکینگ است. راننده هنگامی که مشغول بستن در پارکینگ است با سرقت خودرو روبرو می ‌شود.