نسرین مقانلو این روزها,، روزهای بسیار تلخی را از سر می گذراند.  اتفاق تلخی که برای پسر خانم مقانلو افتاد و سکته ای که در عرض چند دقیقه منجر به فوت این جوان شد هنوز هم برای پدر و مادرش غیر قابل باور است. خانم مقانلو همواره در صفحه شخصی اش نشان داده بود که چقدر عاشق پسرانش است. حجله مرحوم ارشیا خلیلیان را در ادامه میبینید.

نسرین مقانلوپ

منبع:رکنا