سایه افضلی متولد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۴ در اصفهان، یک هنرمند است. سایه افضلی که در ابتدا پسر بوده است با عمل تغییر جنسیت ، دختر میشود و ازدواج میکند. پس از مدتی عکس های دوران پسر بودن ایشان را در فضای مجازی منتشر کردند و باعث از بین رفتن زندگی سایه افضلی و جدایی از همسرش…آشنایی با زندگی پر رمز شد.

سایه افضلی اکنون بعنوان یک دختر خود را می شناسد،  سایه افضلی عمل تغییر جنسیت را انجام داد چون درونش تمایل داشت دختر باشد تا پسر.

سایه افضلی

سایه افضلی

منبع:رکنا