صدف صفرزاده معروف به معلم قائمشهری که روز گذشته خبر خداحافظی اش از مدرسه در فضای مجازی منتشر شد، بار دیگر در اینستاگرام مددکار شده است.

صدف صفرزاده معلم قائمشهری کیست؟

به گزارش اسکیمو،صدف صفرزاده معلم شهرستان قائم شهر است که به تازگی به یکی از چهره های برتر فضای مجازی تبدیل شده است. صدف صفرزاده پس از پایان ترانه گانگستری شهر آمل در فضای مجازی و حضورش در دربار به یکی از چهره های مطرح تبدیل شده و طرفداران زیادی در فضای مجازی دارد.

حمله با تیغ به امام جماعت یک مسجد در مشهد

صدف صفرزاده

منبع:رکنا