به گزارش اسکیمو، فقیهه سلطانی عکسی از خود و مادرش با سیبیل های ساختگی در اینستاگرام منتشر کرده و به این بهانه روز جهانی مادر با به او تبریک گفته است.

او نوشته است: روز مادر فقط روز تو

پست نذاشتم چون کله مو میکنه مامان باید پایه باشه

فقیهه سلطانی

منبع: ساعدنیوز