لئاندرو پریرا مهاجم برزیلی پرسپولیس برای حضور در این تیم به همراه همسرش به تهران آمد و در یکی از هتل های شمال شهر ساکن شد. همسر او از ابتدای حضور در تهران به پایتخت ایران علاقه مند شد و هر از گاهی با همسرش به تهران گردی می پردازند. او به تازگی تصویری از خودش در خیابان های تهران منتشر کرد.

جدایی کلی کلارکسون خواننده

زن پریرا-1

زن پریرا-2