خانه / آموزش / هنر در خانه / عروسك سازي / آموزش بافت عروسک موش برای هفت سین نماد سال ۹۹
Training doll tissue of mice kind

آموزش بافت عروسک موش برای هفت سین نماد سال ۹۹

 آموزش بافت عروسک موش برای هفت سین نماد سال ۹۹

یکی از کاربردهای زیبا و جذاب هنر بافتنی، بافت عروسک می باشد. در این روزهای منتهی به سال ۹۹ و با توجه به این که نماد این سال موش می باشد عروسک موش از محبوبیت خاصی برخوردار شده است به نحوی که همه سعی دارند یک موش عروسکی برای سفره هفت سین تهیه کنند. اگر شمت هم با هنر بافتنی آشنایی دارید و می خواهید یک موش مهربان و زیبا را برای سفره هفت سین خود بافت بزنید در ادامه همراه  باشید.

 

http://up.rozbano.com/view/3095264/Training%20doll%20tissue%20of%20mice%20kind.jpg

بافتنی و آموزش بافت عروسک موش مهربان برای هفت سین

 

بافت عروسک موش نماد سال ۹۹:

اگر با کاموای نسبتا ضخیم ببافید، طول عروسک حدود ۲۵ سانتی متر خواهد شد.

 

http://up.rozbano.com/view/3095265/Training%20doll%20tissue%20of%20mice%20kind-01.jpg

لوازم مورد نیاز برای بافت این موش عروسکی زیبا و خاص

 

http://up.rozbano.com/view/3095266/Training%20doll%20tissue%20of%20mice%20kind-02.jpg

آموزش بافت سر عروسک موش

 

 آموزش بافت سر عروسک موش:

رج ۱: در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.
رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳ : ۳ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (۳ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۵ پایه)
رج ۴ : ۴ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (۴ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۸ پایه)
رج ۵ : ۵ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (۵ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۲۱ پایه)
رج ۶ : ۶ پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (۶ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۲۴ پایه)

 

رج ۷ : ۶ پایه بافته ، ۱۲ مرتبه دو پایه در یک پایه و سپس ۶ پایه ببافید. (۳۶ پایه)
رج ۸ : همان ۳۶ پایه را ببافید.
رج ۹ : ۵ پایه در میان، دانه اضافه کنید. یعنی ۶ مرتبه (۵ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید). (۴۲ پایه)
رج ۱۰ : ۶ پایه در میان، دانه اضافه کنید. یعنی ۶ مرتبه (۶ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید). (۴۸ پایه)
رج ۱۱ تا ۱۸ : همان ۴۸ پایه را ببافید.

 

رج ۱۹ : ۶ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۶ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۴۲ پایه)
رج ۲۰ : ۵ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۶ پایه)
رج ۲۱ : ۴ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۰ پایه)
رج ۲۲ : ۳ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)
داخل سر را با الیاف پر کنید.

آموزش ساخت عروسک به شکل میمون سال ۹۵

 

رج ۲۳ : ۲ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه ( ۲ پایه بافته، ۲ پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)
رج ۲۴ : ۱ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه ( ۱ پایه بافته، ۲ پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)
مجددا الیاف بگذارید.
رج ۲۵ : ۶ مرتبه دو پایه را یکی کنید. (۶ پایه)
نخ را کمی اضافه تر بچینید و ۶ پایه را با سوزن یا قلاب یکی کنید.

 

 آموزش بافت عروسک موش برای هفت سین  نماد سال  99

آموزش بافت گوش موش

 

آموزش بافت گوش موش:

رج ۱: در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.
رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳ : ۱ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۸ پایه)
رج ۴ : ۲ پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۲۴ پایه)
رج ۵ : ۳ پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۳۰ پایه)
رج ۶ تا ۱۰ : همان ۳۰ پایه را ببافید.

 

رج ۱۱ : ۳ پایه در میان، انه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)
رج ۱۲ : همان ۲۴ پایه را ببافید.
رج ۱۳ : ۲ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)
رج ۱۴ : همان ۱۸ پایه را ببافید.
رج ۱۵ : ۱ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)
دو طرف بافت را با ۶ پایه کوتاه به هم وصل کنید. (گوش بسته می شود)

 

http://up.rozbano.com/view/3095268/Training%20doll%20tissue%20of%20mice%20kind-04.jpg

گوش دیگر را هم به همین صورت ببافید. گوش را وصل کرده و اجزای صورت (ابرو، چشم، بینی) را بدوزید.

 

http://up.rozbano.com/view/3095269/Training%20doll%20tissue%20of%20mice%20kind-05.jpg

آموزش بافت دست و پا موش عروسکی

 

آموزش بافت دست موش:

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۲ پایه )
رج ۳ تا ۵ : همان ۱۲ پایه را ببافید.
رج ۶ : ۴ مرتبه دو پایه را یکی کرده و ۴ پایه ببافید. (۸ پایه)
رج ۷ تا ۱۵ : همان ۸ پایه را ببافید.
دست را از الیاف پر کنید.
رج ۱۶ : با ۴ پایه کوتاه بالای دست را ببندید.
دست دیگر را هم ببافید.

آموزش تصویری روش ساخت عروسک زرافه نمدی خوشگل و دوست داشتنی

 

آموزش بافت پا موش:

۴ زنجیره بزنید.
رج ۱ : زنجیره آخری را رها کرده و در زنجیره های دوم و سوم هر کدام یک پایه کوتاه ببافید.
در زنجیره اولی ۳ پایه کوتاه ببافید.
طرف دیگر زنجیره دوم را یک پایه کوتاه و در بعدی ۲ پایه کوتاه ببافید. ( در کل ۸ پایه کوتاه)
رج ۲ : دو پایه در پایه اول رج قبل ببافید. یک پایه، ۳ مرتبه (دو پایه در یک پایه)، یک پایه و ۲ مرتبه (دو پایه در یک پایه) (۱۴ پایه)
رج ۳ و ۴ : همان ۱۴ پایه را ببافید.
رج ۵ : ۳ پایه بافته و ۴ مرتبه دو پایه را یکی کنید. ۳ پایه ببافید. (۱۰ پایه)
رج ۶ : ۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید. ۴ پایه ببافید. (۹ پایه)
رج ۷ تا ۱۵ : همان ۹ پایه را ببافید.
پا را از الیاف پر کنید.  ۴ مرتبه دو تا یکی کنید.
پای دیگر را هم ببافید.

 

http://up.rozbano.com/view/3095270/Training%20doll%20tissue%20of%20mice%20kind-06.jpg

آموزش بافت بدن موش

 

 آموزش بافت بدن موش:

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۲ پایه )
رج ۳ : یک پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۸ پایه)
رج ۴ : دو پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (دو پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۲۴ پایه)
رج ۵ : سه پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (سه پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۳۰ پایه)
رج ۶ : چهار پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (چهار پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۳۶ پایه)
رج ۷ تا ۱۳ : همان ۳۶ پایه را ببافید.

 

رج ۱۴ : ۹ پایه ببافید. ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید) . ۹ پایه ببافید. (۳۰ پایه)
رج ۱۵ : همان ۳۰ پایه را ببافید.
رج ۱۶ : ۳ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)
رج ۱۷ : همان ۲۴ پایه را ببافید.
رج ۱۸ : ۲ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)
رج ۱۹ : ۳ پابه ببافید. دست را با ۴ پایه وصل کنید. ۵ پایه ببافید. دست دیگر را با ۴ پایه وصل کنید. ۲ پایه ببافید. (۱۸ پایه)
رج ۲۰ و ۲۱ : همان ۱۸ پایه را ببافید.
در این مرحله بدن را از الیاف پر کنید.

نمونه هایی از عروسک های بسیار زیبا و تماشایی ساخته شده از کاغذ و مقوا

 

http://up.rozbano.com/view/3095271/Training%20doll%20tissue%20of%20mice%20kind-07.jpg

مانند تصویر بالا سر را به بدن بدوزید.

 

بافتنی و آموزش بافت عروسک موش مهربان برای هفت سین

حال پاها را به بدن بدوزید.

 

بافتنی و آموزش بافت عروسک موش مهربان برای هفت سین

آموزش بافت لباس برای عروسک موش

 

آموزش بافت لباس برای عروسک موش:

۲۵ زنجیره برای دور یقه لباس و ۵ زنجیره برای جا دکمه بزنید.
رج ۱ : از ششمین زنجیره ۱۲ مرتبه (یک پایه بلند در یک زنجیره، دو پایه بلند در یک زنجیره) و یک پایه بلند ببافید. (۳۷ پایه)
رج ۲ : یک زنجیره زده و کار را برگردانید. ۵ پایه کوتاه ببافید. ۴ زنجیره بزنید، ۸ پایه را رها کرده و ۱۱ پایه کوتاه ببافید.
مجددا ۸ پایه را رها کرده و ۴ زنجیره و ۵ پایه کوتاه ببافید. (۲۹ پایه و زنجیره)

 

http://up.rozbano.com/view/3095274/Training%20doll%20tissue%20of%20mice%20kind-09.jpg

آموزش بافت لباس برای عروسک موش

 

رج ۳ : ۳ زنجیره زده و کار را برگردانید. ۱۴ مرتبه (۱ پایه بلند و ۲ پایه در یک پایه ) ببافید.
هر جا زنجیره هست هم همین بافت را داخل زنجیره تکرار کنید. ۱ پایه ببافید. (جمعا ۴۳ پایه)
رج ۴ و ۵ : همان ۴۳ پایه را رفت و برگشت ببافید.
رج ۶ : در این رج بافت گرد می شود. پایه آخر را که بافتید به ابندای رج بست بزنید.
رج ۷ تا ۱۱ : همان ۴۳ پایه را گرد (به صورت بسته ) ببافید.

 

http://up.rozbano.com/view/3095286/Training%20doll%20tissue%20of%20mice%20kind-10(1).jpg

ادامه مراحل بافت لباس عروسک موش

 

رج ۶ : در این رج بافت گرد می شود. پایه آخر را که بافتید به ابندای رج بست بزنید.
رج ۷ تا ۱۱ : همان ۴۳ پایه را گرد (به صورت بسته ) ببافید.

 

http://up.rozbano.com/view/3095273/Training%20doll%20tissue%20of%20mice%20kind-10.jpg

قسمت وسط لباس را کوک بزنید تا به شکل شورت شود.

 

http://up.rozbano.com/view/3095275/Training%20doll%20tissue%20of%20mice%20kind-11.jpg

نمونه دیگر این عروسک زیبا با لباس آبی

 

 

منابع: amigurumi / کانال بافتنی زیبا (@baftanieziba) رزبانو

به این نوشته از ۵ چند امتیاز می دهید؟

درباره ادمین

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

x

شاید بپسندید

آموزش دوخت عروسک خرگوش پارچه ای 

حیوان سال ۱۴۰۲ خرگوش است. در این مطلب روش دوخت دو مدل خرگوش نمدی همراه …