خانه / آموزش / هنر در خانه / تزيينات / تزيين كادو / آموزش ساخت روبان کاغذی مناسب بسته بندی هدیه و زیباتر نمودن کادو
13234 28 500x3973 1

آموزش ساخت روبان کاغذی مناسب بسته بندی هدیه و زیباتر نمودن کادو

آموزش ساخت روبان کاغذی مناسب بسته بندی هدیه

آموزش روبان کاغذی

در اینجا با آموزش روبان کاغذی آشنا می شویم. مراحل آموزش داده شده در تصاویر زیر را دنبال کنید در انتها خواهید دید که توانسته اید یک روبان زیبا بسازید.

از روبان کاغذی می توانید برای زیباتر نمودن کادو استفاده نموده و یا حتی در اوقات فراغت خود را سرگرم کنید.

وسایل مورد نیاز:

۱٫ یک قطعه کاغذ به شکل مربع

آموزش مدل پاپیون زدن برای تزیین کادو

۲٫ قیچی

* به عنوان ایده میتوانید از کاغذ کادو، روزنامه و غیره برای ساخت روبان استفاده نمایید.

آموزش روبان کاغذی (1) آموزش ساخت روبان کاغذی مناسب بسته بندی هدیه و زیباتر نمودن کادو

آموزش روبان کاغذی (۱)

آموزش روبان کاغذی (2)
آموزش روبان کاغذی (۲)
13234 4
آموزش روبان کاغذی (۳)
آموزش ساخت روبان کاغذی مناسب بسته بندی هدیه و زیباتر نمودن کادو
آموزش ساخت روبان کاغذی مناسب بسته بندی هدیه و زیباتر نمودن کادو آموزش روبان کاغذی (4)
آموزش روبان کاغذی (۴)
آموزش روبان کاغذی (5)
آموزش روبان کاغذی (۵)
آموزش روبان کاغذی (6)
آموزش روبان کاغذی (۶)
آموزش روبان کاغذی (7)
آموزش روبان کاغذی (۷)
آموزش روبان کاغذی (8)
آموزش روبان کاغذی (۸)
آموزش روبان کاغذی (9)
آموزش روبان کاغذی (۹)
آموزش روبان کاغذی (10)
آموزش روبان کاغذی (۱۰)
آموزش روبان کاغذی (11)
آموزش روبان کاغذی (۱۱)
آموزش روبان کاغذی (12)
آموزش روبان کاغذی (۱۲)
آموزش روبان کاغذی (13)
آموزش روبان کاغذی (۱۳)
آموزش روبان کاغذی (14)
آموزش روبان کاغذی (۱۴)
آموزش روبان کاغذی (15)
آموزش روبان کاغذی (۱۵)
آموزش روبان کاغذی (16)
آموزش روبان کاغذی (۱۶)
آموزش روبان کاغذی (17)
آموزش روبان کاغذی (۱۷)
آموزش روبان کاغذی (18)
آموزش روبان کاغذی (۱۸)
آموزش روبان کاغذی (19)
آموزش روبان کاغذی (۱۹)
آموزش روبان کاغذی (20) آموزش روبان کاغذی مناسب بسته بندی هدیه ، آموزش روبان کاغذی ، تزیین با روبان کاغذی ، تزیین روبان کاغذی ، روبان کاغذی ، ساخت روبان کاغذی ، کاردستی با روبان ...
آموزش روبان کاغذی (۲۰)
آموزش روبان کاغذی (21)
آموزش روبان کاغذی (۲۱)
آموزش روبان کاغذی (22)  آموزش ساخت روبان کاغذی مناسب بسته بندی هدیه و زیباتر نمودن کادو
آموزش روبان کاغذی (۲۲)
آموزش روبان کاغذی (23)آموزش روبان کاغذی مناسب بسته بندی هدیه ، آموزش روبان کاغذی ، تزیین با روبان کاغذی ، تزیین روبان کاغذی ، روبان کاغذی ، ساخت روبان کاغذی ، کاردستی با روبان ...
آموزش روبان کاغذی (۲۳)
آموزش روبان کاغذی (24)آموزش ساخت روبان کاغذی مناسب بسته بندی هدیه و زیباتر نمودن کادو
آموزش روبان کاغذی (۲۴)
آموزش روبان کاغذی (25)
آموزش روبان کاغذی (۲۵)
آموزش روبان کاغذی (26) آموزش روبان کاغذی مناسب بسته بندی هدیه ، آموزش روبان کاغذی ، تزیین با روبان کاغذی ، تزیین روبان کاغذی ، روبان کاغذی ، ساخت روبان کاغذی ، کاردستی با روبان ...
آموزش روبان کاغذی (۲۶)
آموزش روبان کاغذی (27) آموزش روبان کاغذی مناسب بسته بندی هدیه و زیباتر نمودن کادو ا
آموزش روبان کاغذی (۲۷)
/takfal.net

به این نوشته از ۵ چند امتیاز می دهید؟

درباره ادمین

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

x

شاید بپسندید

پاپیون روبانی برای تزیین جعبه های کادو

فهرست مطالب۱ پاپیون روبانی برای تزیین جعبه های کادو۱.۱ وسایل لازم برای درست کردن پاپیون ...