آموزش کیف خرید با نمد

مجموعه: آموزش دوخت كيف و کفش, آموزش نمد دوزی تعداد بازدید: 47
آموزش کیف خرید با نمد

آموزش کیف خرید با نمد

مجله سر گرمی اسکیمو:

ابعاد پارچه ۳۵در۲۵سانت
۲تیکه برای آستری و۲تیکه برای کیف می خوایم
می تونید از نمد نازک هم برای کیف استفاده کرد وبرای استقامت مار از آستری استفاده میکنیم

آموزش کیف خرید با نمد

آموزش کیف خرید با نمد

برای قسمت دسته کیف می تونید از یک کاسه استفاده کرد تا بشه به حالت نیم دایره بشه
کاسه رادر وسط قرار داده ودورش را علامت میزنیم

photo_2016-08-24_09-17-22 photo_2016-08-24_09-17-24

photo_2016-08-24_09-17-27

علامت که زدیم با قیچی برش می زنیم

photo_2016-08-24_09-17-31

به این صورت آستری راهم برش میزنیم
بعد آستری را به قسمت بیرونی کیف دوخته می تونید روی هم گذاشته وسر دوز کرد

photo_2016-08-24_09-17-34

دور تا دور کیف راکه دوختیم برای گوشه های کار به این صورت عمل میکنیم

photo_2016-08-24_09-17-37

اندازه زده ودوخت میزنیم
لطفا تصاویر رابا دقت ببینید

photo_2016-08-24_09-17-39

قسمتی راکه دوخت زدیم

آموزش کیف خرید با نمد

آموزش کیف خرید با نمد

می توان برای بندک کیف از بندکهای آماده ویا تز خود پارچه که به صورت دولا در آورده وروهم دوخته تا محکم بشه

 آموزش کیف خرید با نمد  دوخت کیف نمدی photo_2016-08-24_09-17-44

قسمت وصل کردن بندک را ببینید

photo_2016-08-24_09-17-47

آستری راهم مثل کیف دوخته وزمانی که جای دسته رامشخص کردیم آستری را از پایین کیف وارد کیف میکنیم

لطفا تصاویر رابا دقت ببینید
تصاویر گویای مطلب هست

 

photo_2016-08-24_09-17-49

دور کیف را به آستری دوخت رده وفقط یک قسمت را باز نگه میداریم

 آموزش کیف خرید با نمد  دوخت کیف نمدیphoto_2016-08-24_09-17-53

کیف را به رو بر میگردانیم

photo_2016-08-24_09-17-57

دسته کیف بین آستر وخود کیف قرار میگیرد وبا دوخت به روی آن محکم میکنیم

 

photo_2016-08-24_09-17-59

 

در انتها کیف راباهر چیزی که دوست داریم تزیین میکنیم

آموزش کیف خرید با نمد

آموزش کیف خرید با نمد

این هم یک کیف مخصوص خرید واستخر

 آموزش کیف خرید با نمد  دوخت کیف نمدیphoto_2016-08-24_09-22-23

mabanoo.ir

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش کیف خرید با نمد”

قالب تفریحی