آمورش قلاب بافی شنل زنانه آموزش بافت بلوز شنلی زنانه

مجموعه: آموزش بافت لباس, قلاب بافی ایرلندی تعداد بازدید: 136

آمورش قلاب بافی  شنل زنانه

وسایل مورد نیاز:

۲۵۰ گرم نخ به رنگ آلبالویی تیره (A)

۱۰۰گرم نخ به رنگ قهوهای (B)

۲۵۰گرم نخ به رنگ کرم تیره (C)

سایز ۳۶-۴۲

( هر ۱۰۰ گرم،۱۷۰متر نخ )

قلاب شماره ۶

آمورش قلاب بافی  شنل زنانه   آمورش قلاب بافی شنل زنانه  شنل زنانه شيك  آموزش بافت بلوز شنلی زنانه

برای شروع ۱ + ۴۴ زنجیره ( ۳۴ cm) ببافید و تا رج ۳۸ را از روی نقشه ببافید. در ادامه با نخ به رنگ کرم،

یک رج پایه کوتاه + یک رج پایه دوبل ( page1image62477392) + یک رج پایه کوتاه + یک رج پایه بلند ببافید و به بافتن با تکرار ترتیب بالا ادامه دهید تا به ارتفاع cm ۷۰  برسید.

دو بار این بافت را ببافید و مستطیلهای بدست آمده را طبق نقشه لباس بهم وصل کنید. بعد قسمت یقه و حاشیه را ببافید. برای قسمت یقه و حاشیه، یک رج پایه کوتاه و یک رج پایه بلند ببافید و این بافت را سه بار تکرار کنید و رج آخر را پایه کوتاه ببافید.

آمورش قلاب بافی  شنل زنانه
cafebaft.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمورش قلاب بافی شنل زنانه آموزش بافت بلوز شنلی زنانه”

قالب تفریحی