آموزش دامن تنگ ساده

0 minutes, 4 seconds Read

دامن تنگ ساده

اندازه های لازم جهت کادر دامن عبارت است از :

دور کمر -دور باسن بزرگ وکوچک-قد دامن

برای اینکه اولین رسم الگو شما است همه چیز را مو به مو همراه نوشته های من انجام دهید که انشاالله یاد بگیرید

حتما سعی کنید اگر امکان دوخت در سایز خودتان را ندارید کوچک بدوزید تانکات دوخت را متوجه شوید حال برای اینکه

درس امروز را بهترمتوجه شوید با یکسری اندازه های فرضی بنام اندازه های مانکن مثال میزنیم

اندازه های مانکن:

دور کمر :۷۲cm                دور باسن :۱۰۰cm                    بلندی باسن بزرگ: ۲۰cm

بلندی باسن کوچک: ۱۰cm                                        قد دامن : ۶۰cm

برای رسم کادر دامن ۱/۲ دور باسن بزرگ +۱ را در نظر میگیریم سپس اگر عدد به دست آمده را تقسیم بر ۲  +۱

کنیم مقدار جلو دامن را به ما میدهد اگر عدد بدست آمده را تقسیم بر۲-۱کنیم مقدار پشت دامن را به ما میدهد

مانند زیر عمل کنید دور باسن مانکن ما۱۰۰ بود                       عرض کادر دامن    ۵۱=۱+۵۰      ۵۰=۱۰۰/۲

جلو دامن                       ۲۶٫۵=۱+۲۵٫۵      ۲۵٫۵=۵۱/۲

پشت دامن                       ۲۴٫۵=۱-۲۵٫۵

حال کادر با عرض۵۱ و بلندی مورد نظر رسم کنید از بالای کادر ۲۰سانتی متر بلندی باسن بزرگ را پایین بییایید و خط

  آموزش دامن های ترکیبی

باسن بزرگ را رسم کنید به همین شکل خط باسن کوچک را هم رسم کنید از سمت چپ کادر یک پنس ۲سانتی

برای محل زیپ در نظر بگیریداز سمت راست کادر ۲۶٫۵ را علامت بزنید در پایین کادر همین اندازه را جدا کنید این دو

نقطه که به هم وصل شود شما جلو دامن و پشت را مشخص کردید. ۸=۲۶٫۵/۳ ,۸را از روی خط کمر جدا کنید روی

خط باسن بزرگ باید ۸فرضی بدست آمده را +۱ کنید حال در این محل یک پنس ۳سانتی بزنید پنس ایجاد شده را

۵سانتیمتر کوتاه کنید (هر چه باسن و شکم برجسته تر باشد پنس ها کوتاهتر میشوند ) تجربه نشان داده پنس جلو

را تاسانتی ۸cmمتر میتوانیم کوتاه کنیم. برای فرو رفتگی های کمر هم در جلو وهم در پشت پنس ۲سانتی میزنیم  از

قسمت پشت ۲سانت زیپ و۲سانت فرو رفتگی کمر را کم میکنیم (۲۰٫۵=۴-۲۴٫۵)مابقی را تقسیم بر ۳کرده روی خط

کمر علامت میزنیم این بار روی خط باسن بزرگ این مقدار را +۳ میکنیم و پنس ۳سانتی را رسم کرده سپس پنس را

۵سانت کوتاه میکنیم که طبق تجربه تا ۶سانت هم میتوانیم کوتاه کنیم . پس از آماده شدن الگو جلو وپشت را از هم

  دامن کلوش برش دار روی باسن

جدا میکنیم و خط وسط جلو دامن روی دولایبسته پارچه می اندازیم والگو پشت از دو طرف روی دولای باز پارچه قرار

می گیرد۲سانت زیپ روی الگو خالی نمیشود ولی پنس ها خالی می شوند .

زاپاس گذاری:

کمر:۱٫۵سانت       پهلو:۳سانت     پایین دامن:۲الی ۵سانت           وسط پشت : اگر دامن چاک داشته باشد

محل چاک ۵سانت مابقی ۳سانت

اگر شخص پهلو ,شکم وباسن بزرگی داشته باشد امکان دارد پایین دامن صاف ومرتب نباشد بهتر است پایین

دامن زاپاس گذاشته ودر مرحله آخر روی تن شخص صاف کرده بعد تو بگذاریم میتوانید اضافه درز ها را بعد از پرو

ومطمئن شدن از همه چیز قیچی کرده وپادوزی کنید تا درزها شکیل تر بایستاند

منبع:http://khayyati.blogfa.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *