پسری که اشتباهی به جای گرگ پدرش را کشت

پسری که اشتباهی به جای گرگ پدرش را کشت

فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب گفت: به دنبال حمله گرگ به گله یکی از عشایر پسر خانواده اشتباهی به جای شلیک به سمت این حیوان درنده، پدرش را هدف گرفت و باعث مرگ وی شد.

گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده

گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده

    مجله سر گرمی اسکیمو:هرگاه بی گناهی مورد تهمت واقع شود از مصراع مثلی بالا به منظوراثبات برائت و بی گناهی خویش استفاده می کند . این مثل مصراع دوم بیتی از یکی از غزلیات سعدی شیرازی است . اما ریشه تاریخی این مثل سائر : یعقوب پسر اسحاق که از انبیای بنی اسراییل

ضرب المثل  کله گرگی

ضرب المثل کله گرگی

هرگاه کسی در مقام دعوی و شکایت یا مباحثه و مناظره سند قاطع و مدرک محکم وغیرقابل ایرادی ارائه کند که مخاطب و طرف دعوی

معمای چوپان و پل

معمای چوپان و پل

چوپانی یک گرگ و یک گوسفند و مقداری علف دارد. و میخواهد از پلی بگذرد که این پل ظرفیت تحمل دو چیز را دارد. چگونه

ضرب المثل خسن و خسین هر سه دختران مغاویه‌اند

ضرب المثل خسن و خسین هر سه دختران مغاویه‌اند

مجله سر گرمی اسکیمو:ضرب المثل خسن و خسین هر سه دختران مغاویه‌اند   هر وقت یک نفر مطلبی می‌گوید که هیچ جزء آن با هیچ جزئش نخواند این مثل را به زبان آرند.   یکی گفت: خسن و خسین هر سه دختران مغاویه بودند که در مدینه آنان را گرگ درید. گفتند: خسن و خسین

عکس

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
advanced-floating-content-close-btn