چالش‌های فیزیوتراپی؛ از تعرفه‌های غیرواقعی تا تبلیغات غیرحرفه‌ای

چالش‌های فیزیوتراپی؛ از تعرفه‌های غیرواقعی تا تبلیغات غیرحرفه‌ای

  رئیس انجمن فیزیوتراپی خوزستان با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات رشته‌های توانبخشی، شکستن تعرفه‌ها توسط بیمه‌ها است، گفت: بیمه‌های پایه و تکمیلی به صراحت به رشته‌های توانبخشی و به ویژه فیزیوتراپی ظلم می‌کنند و همین تعرفه‌های غیر واقعی و به شدت پایین را نیز می‌شکنند.

عکس

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
advanced-floating-content-close-btn