برقراری بیش از ۴۷۰هزار تماس با خط ملی اعتیاد

برقراری بیش از ۴۷۰هزار تماس با خط ملی اعتیاد

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برقراری ۴۷۰ هزار تماس با خط ملی اعتیاد طی سال گذشته بر اساس آخرین گزارشات دریافتی از میزان تماس‌ها، گفت: بیشترین سوال تماس‌گیرندگان در مورد مصرف مخدر «گل» بوده است.

عکس

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
advanced-floating-content-close-btn