سنگ نگاره «سرباز ساسانی» که در فرودگاه لندن کشف و ضبط شد به ایران بازگشت

سنگ نگاره «سرباز ساسانی» که در فرودگاه لندن کشف و ضبط شد به ایران بازگشت

سال هاست که آثار باستانی ارزشمند ایران از موزه های کشورهای دیگر سر در میاورد و در اغلب موارد، اینکه چطور این آثار که بسیاری از آنها در اندازه های بزرگی هستند از کشور خارج می شوند، مشخص نمی شود. حدود ۷ سال پیش، سنگ نگاره سرباز ساسانی، در فرودگاه لندن کشف و ضبط شده بود.

قاچاق یک اثر تاریخی دوره ساسانی به انگلیس

قاچاق یک اثر تاریخی دوره ساسانی به انگلیس

گشت مرزی بریتانیا یک نقش‌برجسته ساسانی به ارزش احتمالی ۳۰ میلیون پوند را درحالی کشف و ضبط کرد که احتمال داده شده این سنگ‌نگاره از یک صخره در شیراز کنده شده و بعد به انگلیس قاچاق شده است.

آخرین اخبار

عکس

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
advanced-floating-content-close-btn