نماگرهای بورس این هفته به کدام سو خواهند رفت؟

نماگرهای بورس این هفته به کدام سو خواهند رفت؟

ارزش کل معاملات خرد دردادوستدهای چهارشنبه گذشته ۲۶ مهر ماه با ۵۳۰ میلیارد تومان افزایش به ۳ هزارو ۷۱۷ میلیارد تومان رسید. این نشان می دهد ارزش معاملات خرد نسبت به روز سه شنبه ۱۶.۶ درصد رشد کرده است.

عکس

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
advanced-floating-content-close-btn