آموزش دوخت والان بادکنکی/خیاطی

آموزش دوخت والان بادکنکی/خیاطی

    ادامه شناخت انواع آستری آستری اینترلینینگر: دردودسته بابافت وبدون بافت موجود میباشد  1- نوع بافت آن با دوختن به پرده اصلی وصل می شود ۲- بدون بافت آن هم به وسیله دوختن وهم به وسیله چسب پشت پارچه اصلی وصل می شود. آستری لینینگز: نوعی ساتن نخی می باشد که مناسب برای آستری

والان پروانه ای/خیاطی

والان پروانه ای/خیاطی

ادامه شناخت انواع  پارچه مناسب پرده: وزن پارچه : – پارچه ها ازنظروزن به سه دسته تقسیم می شوند : پارچه های سبک : این نوع پارچه را می توان به راحتی چین داد وطرحهای گوناگون راروی آِن پیاده نمود درنتالیته ها یرنگی گوناگون دربازارموجود است هرنوع سبک وشیشه ای آن جهت اتاق های تاریک

شناخت انواع  پارچه مناسب پرده

شناخت انواع پارچه مناسب پرده

  ادامه شناخت انواع  پارچه مناسب پرده:   مجله سر گرمی اسکیمو:بافت: بافت ساده (plain ) : همینطور که ازنام آنمشخص میباشد ساده ترین نوع پارچه است که دریک یا دورنگ وبا ضخامت وجنس متنوع تهیه می شود. بافت ساتن (satin  ) : روی پارچه دارای نخ های تابیده شده است که باعث می شود پارچه

آموزش دوخت پرده والان کتیبه ای شهر زاد/خیاطی

آموزش دوخت پرده والان کتیبه ای شهر زاد/خیاطی

والان کتیبه ای شهرزاد   مجله سر گرمی اسکیمو: میزان پارچه مورد نیاز والان  ۱- عرض پرده خور+۱۰ سانتی مت ر۲- قد والان ۶۰سانتی متر+۲۰ سانتی متر مثال : عرض پرده خور ۳۰۰سانتی متر ۳۱۰=۱۰+۳۰۰ سانتی متر قد والان ۸۰=۲۰+۶۰ سانتی متر  بنابراین : برای کتیبه پارچه ای به ابعاد ۸۰×۳۱۰ سانتی متر نیاز است. محاسبه

آشپزی

گل و گیاه

تازه ها