آرشیو : بن ساي

یک بونسای بسیار مقاوم به نام بونسای جِید یا بونسای پورتولاکاریا افرا

یک بونسای بسیار مقاوم به نام بونسای جِید یا بونسای پورتولاکاریا افرا

یک بونسای بسیار مقاوم به نام بونسای جِید یا بونسای پورتولاکاریا افرا بونسای پورتولاکاریا افرا مجله سر گرمی اسکیمو: میرسیم به یک بونسای بسیار مقاوم ...

ادامه مطلب
بن سای افرای ژاپنی

بن سای افرای ژاپنی

 مجله سر گرمی اسکیمو:بن سای افرای ژاپنی بن سای افرای ژاپنی افرای ژاپنی Acer palmatum یکی از زیباترین درختان زینتی جهان است. این زیبایی عجیب ...

ادامه مطلب
بن سای گل کاغذی

بن سای گل کاغذی

 مجله سر گرمی اسکیمو:بن سای گل کاغذی بن سای گل کاغذی  گل کاغذی :    Bugainvillea این گیاه در مناطق گرمسیری جنوب و جنوب شرقی ...

ادامه مطلب
بن سای کارمونا

بن سای کارمونا

 مجله سر گرمی اسکیمو:بن سای کارمونا بن سای کارمونا نام علمی:  Carmona microphylla نام انگلیسی:  Tea Tree   کارمونا اگر چه بن سای کارمونا ظاهراً ...

ادامه مطلب
بن سای مَمرَز

بن سای مَمرَز

 مجله سر گرمی اسکیمو:بن سای مَمرَز بن سای مَمرَز نام علمی: Carpinus نام انگلیسی: Hornbeam     مَمرَز  واریته های زیادی از این درخت جنگلی ...

ادامه مطلب
بن سای نارون

بن سای نارون

 مجله سر گرمی اسکیمو:بن سای نارون بن سای نارون نام علمی: Ulmus parvifolia نام انگلیسی:  Chinese Elm/ Lacebark Elm   بن سای نارون بن سای نارون ...

ادامه مطلب
بن سای برگ نو

بن سای برگ نو

 مجله سر گرمی اسکیمو:بن سای برگ نو بن سای برگ نو نام علمی: Ligustrum sinense نام انگلیسی: Chinese Privet   برگ نو این گیاه از ...

ادامه مطلب
بن سای پیچ گلیسین

بن سای پیچ گلیسین

 مجله سر گرمی اسکیمو:بن سای پیچ گلیسین بن سای پیچ گلیسین نام علمی: Wisteria     بن سای پیچ گلیسین یکی از زیباترین گیاهان بالا ...

ادامه مطلب
بن سای مورایا

بن سای مورایا

 مجله سر گرمی اسکیمو:بن سای مورایا نام علمی: Murraya paniculata نام انگلیسی: Orange Jessamine       مورایا گل های ریز خوشبو و نارنجی رنگ ...

ادامه مطلب
بن سای به ژاپنی

بن سای به ژاپنی

   مجله سر گرمی اسکیمو: بن سای به ژاپنی   نام علمی: Chaenomeles نام انگلیسی: Japanese quince, Japonica   بن سای به ژاپنی با این ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی