یه بازی رنگی با پاستا برای کودکان

یه بازی رنگی با پاستا برای کودکان

یه بازی رنگی با پاستا برای کودکان     امروز میخوایم یه بازی رنگی و آموزشی که به خلاقیت کودک شما کمک میکنه رو اینجا مرور کنیم .. به یه سری پاستای لوله ای نیاز داریم ( پاستاها از مدلی باشه که بشه کاموا رو از داخلش عبور بدید ) .. چند تا شیشه کوچیک

بازی بنفشه

بازی بنفشه

برای انجام این بازی ، ابتدا بچه ها به دو قسمت مساوی تقسیم می شوند. بازیکنان هر دو گروه در حالی که زنجیروار دست های یکدیگر را محکم گرفته اند ، در دو سوی حیاط می ایستند.

آشپزی

گل و گیاه

تازه ها