آرشیو : آموزش

آموزش الگو یقه نامزدی

آموزش الگو یقه نامزدی

مجله سر گرمی اسکیمو:برای این مدل به پارچه کشی به اندازه ۶۰ سانت نیاز است الگو مانند زیر میکشید از قسمت جلو روی چهار لای ...

ادامه مطلب
آموزش بافت مدل Pointelle

آموزش بافت مدل Pointelle

آموزش بافت مدلPointelle مجله سر گرمی اسکیمو:تعداد دانه ها مضربی از ۱۴ به علاوه ۵ دانه است و حداقل مقدار ۳۳ است.یعنی کمتر از ۳۳ ...

ادامه مطلب
آموزش بافت کوک دانه یاseed Stitch

آموزش بافت کوک دانه یاseed Stitch

آموزش بافت کوک دانه یاseed Stitch مجله سر گرمی اسکیمو:تعداد دانه هایتان باید مضربی از دو باشه به علاوه یک دانه. یعنی مثلا ۱۸ ضربدر ...

ادامه مطلب
آموزش بافت برگ چمنی یاLeaves Of Grass

آموزش بافت برگ چمنی یاLeaves Of Grass

آموزش بافت برگ چمنی یاLeaves Of Grass مجله سر گرمی اسکیمو:تعداد دانه ها مضربی از ۱۱ می باشد. مثلا ۳۳ یا ۴۴ یا ۷۷ رج ...

ادامه مطلب
آموزش بافت کوک خزه ای یاMoss Stitch

آموزش بافت کوک خزه ای یاMoss Stitch

آموزش بافت کوک خزه ای یاMoss Stitch مجله سر گرمی اسکیمو:تعداد دانه هایتان باید مضربی از ۴ باشد.  رج یک: طرف روی کار است.  دو ...

ادامه مطلب
آموزش بافت جفت چشمان Pair Of Eyelets

آموزش بافت جفت چشمان Pair Of Eyelets

آموزش بافت جفت چشمان Pair Of Eyelets مجله سر گرمی اسکیمو:تعداد دانه ها مضربی از ۱۶ به علاوه ۱۲ است. رج یک و سه و ...

ادامه مطلب
آموزش مدل  کوک قطره ای یاDrop Stitch Pattern

آموزش مدل کوک قطره ای یاDrop Stitch Pattern

آموزش مدل  کوک قطره ای یاDrop Stitch Pattern مجله سر گرمی اسکیمو:تعداد دانه ها باید مضربی از هشت به علاوه دو باشد. رج آماده سازی: ...

ادامه مطلب
آموزش بافت کوک برجسته محکم یاGranite Relief Stitch

آموزش بافت کوک برجسته محکم یاGranite Relief Stitch

آموزش بافت کوک برجسته محکم یاGranite Relief Stitch مجله سر گرمی اسکیمو:برای این بافت تعداد دانه های شما باید مضربی از دو باشه رج یک: ...

ادامه مطلب
آموزش بافت کشباف پهنWide Rib

آموزش بافت کشباف پهنWide Rib

آموزش بافت کشباف پهنWide Rib مجله سر گرمی اسکیمو:این بافت مضربی از ۱۰ به علاوه ۵ است. یعنی مثلا ۴۰ + ۵ میشود ۴۵. رج ...

ادامه مطلب
آموزش مدل  توری یاMesh Pattern

آموزش مدل توری یاMesh Pattern

آموزش مدل توری یاMesh Pattern مجله سر گرمی اسکیمو:این مدل برای شال گردن هم قشنگه. سوراخ های ایجاد شده توی عکس خیلی مشخص نیستند. در ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی