خانه / کودکان / سرگرمی کودک / نمایش نامه های کودکانه

نمایش نامه های کودکانه

نمایشنامه زیبای صابون، دوست خوب آدمها

نام نمایش:صابون، دوست خوب آدمها (این می تواند، یک نمایش بسیار ساده برای اجرا در مدارس ابتدایی باشد. مربی بهداشت برای تأثیرگذاری بیشترمی تواند ابتدا نمایشی ترتیب بدهد و بعد مطالبش را ارائه دهد. همچنین ، مربی بهداشت مدرسه می تواند بچه ها را برای اجرای آن آموزش بدهد. نیاز …

ادامه نوشته »