چندراه حل برای خوب انجام دادن شعبده بازی

چندراه حل برای خوب انجام دادن شعبده بازی

چندراه حل برای خوب انجام دادن شعبده بازی مطلب مهمـی که باید به خاطــر بسپارید این است که موفقیت یک بازی شعبــده و یا تردستی بستگی به نحـوه ارائه آن دارد. غالباً ساده ترین شعبده ها را می توان به لطف ارائه ای مناسب به گونه ای جلوه داد که در حـد یک معجزه خودنمایی

چندشعبده بازی جالب

چندشعبده بازی جالب

چندشعبده بازی جالب ناپدید شدن دستمال شعبده باز در یک چشم به هم زدن دستمالی را در مشت دست خود ناپدید میکند !؟ ابزار: یک دستمال کوچک ـ مقداری کش نازک و محکم _ یک عدد سنجاق قفلی _ یک توپ پینگ پنگ . قسمتی از توپ را بردارید تا بشکل یک ظرف توخالی در بیاید.

آشپزی

گل و گیاه

تازه ها