به بعضیا باید گفت …اسمس جدید تیکه دار

به بعضیا باید گفت …اسمس جدید تیکه دار

به بعضیا باید گفت …اسمس جدید تیکه دار قسمــت نشــد دستتــو بگیــرم ولــی روزای آخــر خــوب مچتــو گرفتــم ! . . . به بعضیا باید گفت : کورمون نکنی با اون روشنایی فکرت ! . . . گاهی… دلم برای زمانی که نمیشناختمت تنگ می شود ! . . . رفیق الکی تریپ طرف داری

اس ام اس تنهایی غمگین

اس ام اس تنهایی غمگین

در نهان به آنهایی دل می بندیم که دوستمان ندارند! و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم! شاید این است دلیله تنهایی ما!

اس ام اس تنهایی

اس ام اس تنهایی

تنهایی آدم ها به عمق دریاست
ولی پر کردنش با یک لیوان محبت کافیه . . .

اس ام اس دلشکسته و بسیار زیبای تنهایی

اس ام اس دلشکسته و بسیار زیبای تنهایی

دلم خوش نیست
غمگینم
کسی شاید نمیفهمد
کسی شاید نمیداند
کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی
تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی
عجب احساس زیبایی
تو هم شاید نمیدانی…

اس ام اس عاشقانه تنهایی

اس ام اس عاشقانه تنهایی

دلم از درد دنیا تنگ تنگ است

چرا درها به رویم سنگ سنگ است

در این دنیا ندیدم روز خوبی

چقدر رفتن از این دنیا قشنگ است

آشپزی

گل و گیاه

تازه ها