8 minutes, 14 seconds Read

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری

رد میشی بر میگرده نگات میکنه ،بدون براش مهمی

 

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری

می افتی با عجله می یاد به سمتت ،بدون براش عزیزی

 

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری

میخندی بر میگرده نگات میکنه، بدون براش قشنگی

 

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری

گریه میکنی باهات اشک می ریزه، بدون دوستت داره

 

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری

با یکی دیگه حرف میزنی ترکت میکنه ،بدون عاشقته

خدایا کسی رو که قسمت دیگریست سر راه ما قرار نده

تا که شب های دل تنیگیش برای ما باشد و روزهای خوشش برای دیگری

خدایا هرگز کسی رو به اونچه که قسمتش نیست عادت نده

شاید تنها دلخوشیش باشه

چیست این زندگی؟

تا کی در انتظار شنیدن آهنگ صدایش؟

تا کی با گریه شب هایم را به سحر برسانم؟

تا کی نبودنش و ندیدنش آزارم خواهد داد؟

چیست این زندگی؟

مقصودش چیست؟

انتهایش نصیب کیست؟

این را با تمام وجود می گویم که ای زندگی هرچه خواهی با من کن اما این را بدان تا

ابد با خاطره هایش زندگی خواهم کرد ، آری توانستی از من جدایش کنی

جسمش را از جسمم جدا کردی ، اما افسوس که هیچگاه روحش از من جدا نخواهد شد ،

با عشقش چنان زنجیری ساخته ام و بر گردن افکنده ام که هیچگاه از هم نخواهد گسست

دل در گرو مهربانی اش با لذت دنیا

بی او هیچکس در کوچه پس کوچه های دلم ج

ایی نخواهد یافت این دل تا بی نهایت تقدیم به اوست

. . .من و تو شباهت های متفاوتی داریم. . .
. . .ما هر دومون شکستیم. . .
. . .تو قلبم رو. . .
. . .من غرورم رو. . .
. . .هر دومون رقصیدیم. . .
. . .تو با بقیه. . .
. . .من با سازای تو. . .
. . .هر دومون بازی کردیم. . .
. . .تو با من. . .
. . .من با سرنوشتم. . .
. . .هردومون پی بردیم. . .
. . .تو به حماقت من. . .
. . .من به پست بودن تو. . .
. . . .آره این شباهت های متفاوت هر روز آشکارتر میشه. . . .

امشب شب بغضه ….بغض من رو دیدی ؟

 

امشب شب قصه اس …قصه ام شنیدی ؟

امشب شب اشکه …اشک من رو دیدی ؟

امشب شب مرگه…قصه شو شنیدی ؟

گریه ام ندیدی….بغضم نچشیدی

راز این دل خسته …هرگز نشنیدی

لعنت به تو ای دل…لعنت به تو ای دل

خسته ام ز لعنت …نفرین و شکایت

بی تو مانده ام من…بی سنک صبورم

بی تو خوانده ام من…از ته وجودم

راهی شده ام من…راهی قیامت

شاکی شده ام من…شاکی از شکایت

قصه ام تو بودی…قصه نه حکایت

حکایت از دلی که…نداره هیچ لیاقت

این دل شکسته…می کنه جسارت

درد دل غمگین…چون نداره عادت

از بغض این دل …می کنم روایت

عاقبت دلم رو…می کنم فدایت

در یاد تو هستم…گر روم از این دشت

از عشق تو مستم…ای دل به فدایت

قلبم زیر پایت…عشقم به فدایت

قلب من شکسته…از یاد تو رفته

با خودم می خونم…گریه دیگه بسه

چشم من خمیده…گونه ام کشیده

  فکر می کردید پاهای جغد اینقدر بلند باشد؟

اشک من سرازیر…گریه ام نمیره

بغض من فراری…قلبم شده شاکی

شکوه و شکایت…از این دل خاکی

راحتم کن امشب…ای خدای هستی

راحت از همه کس…جون همه هستی

من دیگه نمی خوام …بیهوده بشینم

امشب یه کاری کن…آسوده بمیرم

اینجا رو بخونید …ای شهر حقایق

اینجا رو بخونید…ای مردم عاشق

بر سر مزارم…شاخه گل نیارید

اشکی از چشاتون…بی مهر نبارید

غصه تون نگیره…چون من دیگه رفتم

غصه مال قصه اس…من بیهوده نرفتم

بیهوده نرفتم…خیلی خوب شکستم

تا آخر قصه…گریه موند رو دستم

اشکمو ببینید…عشق من همینه

بغض من گرفته…عاشقی شیرینه

تلخی این قصه…آخر دلنشینه

این قصه نبوده…عاقبت همینه

گر برم از این دشت…واسه ی همیشه

تلخی این قصه…تا ابد میشینه

تلخه خوب می دونم…

رفتن یه عاشق …سخته خوب می دونم…

تا ابد می خونم…بی تو نمی مونم…

این قول از هوس نیست…عاشقت می مونم…

اما اینو باید…تا ابد بدونی…

عاشقم نباشی…پیشت نمی مونم…

رفتنم چه آسون…اما دیگه سخته…

عشق من هوس نیست….گفتم دیگه بســـــــه

غمگین دیدارم …

ببین غمگین،
ببین دلتنگ دیدارم…
ببین
خوابم نمی آید،
بیدارم…
نگفتم تا کنون، اما کنون بشنو:
تورا بیش از همه کس دوست میدارم
شانه هایت …
سر بروی شانه های مهربانت میگذارم
عقده ی دل میگشایم
گریه ی بی اختیارم
از غم نامردمی ها بغض ها در سینه دارم
شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم
 

نگاه …

نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من که اورا دوست میدارم

 

ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمیخواهد

 

به برگ گل نوشتم من که اورا دوست میدارم

 

ولی افسوس او گل را به زلف کودکی آویخت تا اورا بخنداند

گفتگو

من میگم بهم نگاه کن           تو میگی که جون فدا کن       

 

من میگم چشات قشنگه       تو میگی دنیا دو رنگه               

 

من میگم چقدر تو ماهی

                                          تو میگی اول راهی

من میگم بمون همیشه

                                        تو میگی ببین نمیشه

من میگم خیلی غریبم

                                        تو میگی نده فریبم

من میگم خواب تو دیدم

                                       تو میگی دیگه بریدم

من میگم هدف وصاله

                                      تو ولی میگی محاله

من میگم یه عمره سوختم

                                     تو میگی قلبمو دوختم

من میگم چشاتو واکن

                                     تو میگی منو رها کن

من میگم خیلی دیوونم

                                    تو میگی آره میدونم

 

من میگم دلم شکسته

                                 تو میگی خوب میشه خسته

من میگم بشین کنارم

                                    تو میگی دوست ندارم

من میگم بهم نظر کن

                                تو ولی میگی سفر کن

من میگم واسم دعا کن

                                تو میگی نذر رضا کن

من میگم قلبمو نشکن

                                تو میگی من  می شکنم؟من!

من میگم واست میمیرم

                                 تو میگی نمی پذیرم

من میگم شدم فراموش؟

                                 تو میگی نه،رفتم از هوش

من میگم که رفتم از یاد

                                 تو میگی نمرده فرهاد

من میگم باز شدی حیرون ؟

                                  تو میگی بیچاره مجنون

من میگم ازم بریدی؟

                                 تو می پرسی نا امیدی؟

من میگم واسم عزیزی

                                تو میگی زبون میریزی

من میگم تو خیلی نازی

                                تو میگی غرق نیازی

  عکس نوشته های فلسفی و آموزنده

من میگمدلم رو بردی

                               تو میگی به من سپردی

من میگم کردم تعجب

                                تو میگی دیگه بگو خب!

من میگم تنها سخته

                              تو میگی این کار بخته

من میگم دل تو رفته

                              تو میگی هر روز هفته

من میگم راه تو دوره

                              تو میگی چاره عبوره

من میگم میخوام بشم گم!

                              تو میگی حرفای مردم!

من میگم نگذری ساده

                              تو میگی آم زیاده

من میگم دل به تو بستن؟

                             تو میگی اینقده هستن!

من میگم تنهام میذاری

                           تو میگی طاقت نداری؟

من میگم خدا به همرات

                           تو میگی چه تلخه حرفات

من میگم اهل بهشتی

                          تو میگی چه سرنوشتی

من میگم تو بی گناهی 

                          تو میگی چه اشتباهی

من میگم که غرق دردم

                          تو میگی میخوام برگردم

من میگم چیزی میخواستی؟

                            تو میگی تشنمه راستی

من میگم از غم آبه

                           تو میگی دلم کبابه

من میگم برو کنارش 

                           تو میگی رفت پیش یارش

من میگم با تو چیکارکرد؟

                            تومیگی کشت و فرار کرد

من میگم چیزی گذاشته؟

                             تو میگی دو خط نوشته

من میگم بختش سیاهه

                              تو میگی اون بی گناهه

منمیگم رفته که حالا

                             تو میگی مونده خیالا

من میگم میاد یه روزی

                             تو میگی داری میسوزی

من میگم رنگت چه زرده

                             تو می پرسی برمیگرده؟

من میگم بیاد الهی

                               تو میگی که خیلی ماهی

من میگم ماهت سفر کرد

                                تو میگی تورا خبر کرد؟

من میگم هر کی با ماهش

                               تو میگی بار گناهش؟

من میگم توبی وفایی

                             تو میگی بریم یه جایی

من میگم دلم اسیره

                             تومیگی نه خیلی دیره

من میگم خدا بزرگه

                              تو میگی زندگی گرگه

من میگم عاشق پرندست

                             تو میگی معشوق برندست

من میگم یه روزا شک کن

                             تو میگی بهم کمک کن

من میگم خدانگهدار

                             تو میگی تا چی بخواد یار

من میگم که تا قیامت

                           برو زیبا به سلامت…………….!


گفتمش دل میخری ؟

     پرسید به چند؟

گفتمش دل مال تو تنها بخند

خنده کرد و دل ز دستانم ربود

تا به خود باز آمدم او رفته بود

دل ز دستش روی خاک افتاده بود

جای پایش روی دل جا مانده بود…………………….

 

افسوس ان زمان که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم
ان زمان که دوستمان ندارند لجبازی می کنیم و بعد برای ان چیزی که از دست رفته
اه می کشیم

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *