به گزارش اسکیمو،  مرضیه برومند در بخشی از استعفانامه‌اش نوشته: جریانات و اختلاف‌نظرهای درونی خانۀ سینما منجر به توقف برخی از برنامه‌های کلان شده. احساس کردم بودنِ من دیگر نه‌تنها ثمر ندارد بلکه ممکن است به این نهاد صنفی آسیب وارد کند.