به گزارش اسکیمو،  به نقل از پلیس آلمان، این مرد با خودرو به حصار فرودگاه کوبید و پس از ورود به باند پرواز، دو تیر هوایی شلیک و دو کوکتل مولوتوف پرتاب کرد و زیر یک هواپیمای خطوط هوایی ترکیش سنگر گرفت.

خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه بیلد گزارش کرد مهاجم، دخترش را به‌دلیل اختلاف خانوادگی بر سر حضانت فرزند ربوده است.

وقتی پدر "بنیتا" کنترلش را از دست داد

پلیس می‌گوید مذاکره با مهاجم بامداد یکشنبه ۱۴ آبان به زبان ترکی همچنان ادامه دارد و فرودگاه همچنان بسته است.