آرام جوینده بخاطر عمل های زیبایی زیادش چهره دگرگون شده ای دارد که الان با دیدن عکس خواهرزن سپهر حیدری می شود حدس زد که چه تفاوتی بین آنها وجود دارد.

آرام جوینده