به گزارش اسکیمو،معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع «آرزو‌های کودکان ایران» ویژه کودکان کار و خیابان خبر داد.

۳۴ مرکز پویا شهر ویژه تحصیل کودکان کار در شهر تهران