به گزارش اسکیمو،روز یکشنبه در بیست و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور افزود: علاوه بر تکالیف عمومی که بر عهده آموزش و پرورش قرار دارد به طور خاص در حوزه آموزش نیز مناسب‌سازی‌ها را انجام می‌دهیم. دستورالعملی برای سرویس مدارس در وزارت کشور در حال پیگیری است و پیش‌نویس این دستورالعمل آماده شده و برای هیات دولت فرستاده شده است تا اجرایی شود.