به گزارش اسکیمو،محسن نقیلو مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست که صبح امروز (شنبه ششم خرداد) برگزار شد، از پوستر هفته محیط زیست با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی به عمل آمد.