آموزش دوخت والان بادکنکی/خیاطی

1 minute, 8 seconds Read

 

 

ادامه شناخت انواع آستری

آستری اینترلینینگر: دردودسته بابافت وبدون بافت موجود میباشد

 1- نوع بافت آن با دوختن به پرده اصلی وصل می شود

۲- بدون بافت آن هم به وسیله دوختن وهم به وسیله چسب پشت پارچه اصلی وصل می شود.

آستری لینینگز: نوعی ساتن نخی می باشد که مناسب برای آستری پرده –کوسن

مبل و…….. میباشد

چیت : پارچه ای  کم دوام با بافت ساده وگلدار ( طرح چاپی )  که روکش آهاری دارد

متقال : پارچه ای محکم با بافت قوی داری الیاف پنبه کتان یا چتایی می باشد

که هم به عنوان آستری وهم لائی مصرف می شود

 

کرکی : دارای سطحی نرم وکرک مانند است که به صورت غیر فشرده تهیه می شود

موسلین : پارچه ای با بافت ساده می باشد که دردونوع آهاردار وبدون آهار تهیه

می شود بهترین نوع این پارچه سوئیسی می باشد .

ساتین : بافته شده ازالیاف کتان است ودارای تنالیته های رنگی زیبایی میباشد

تیکینگ : پارچه ای بابافت ریزساده یا کج راه که به صورت ساده یا راه راه

موجود میباشد .

 

 والان بادکنکی ( کولی )  این نوع والان نیاز به ترسیم الگو ندارد

 اندازه پارچه والان کولی

 عرض پرده خور × 2

قدوالان  یا  قدپرده خور + ۵۰ الی ۷۵ س.م

مثال :

عرض پرده خور ۲۰۰ س.     س.م   400  = 2 × 200

قد پرده خور ۲۸۰ س.م       س.م ۵۶ =  5 ÷ 280

                                               س.م ۴۷ = ۶ ÷ 280

عرض نهایی والان   400 س.م

طول نهایی والا ن                            س.م ۹۷ = ۵۰  + 47

                                س.م ۱۰۷ = ۱۰  + 97

بر ش ودوخت والان (بادکنکی)  کولی

 لوازم موردنیاز :

 میله پرده به طول  200 س.م

نوارپرده ۴ نخه به طول  400 س.م

گیره پرده             20 عدد

نوار یراق           400 س.م

پارچه پرده ا ی ساتن ، ساتن چروک ، سالن تافته ، حریر، گیپور…

۲ تخته پارچه به طول وعرض ۱۵۰ × 107 س.م

۱ تخته پارچه به طول وعرض ۱۰۰ × 107 س.م

نخ همرنگ پارچه

نوارپرده یک نخه

دوخت والان بادکنکی (کولی)

نوع اول:

۱- تخته های پارچه را به هم بدوزید تا یک تخته به طول ۱۰۷ وعرض تقریبی ۴۰۰ آماده شود .

  مدل پرده آشپزخانه

۲ – لبه بالایی وپایینی والان را اورلوک دوزی کنید.

 3- درزهای دوخته شده را باز و اطو کنید.

 4- لبه های کناری والان را ۵/۱ س.م تا بزنید وسپس سنجاق واطو کنید.

 5- لبه پایینی والان را ۵/۱ س.م تا بزنید و اطوکنید و سپس نواریراق را بدوزید.

 6- لبه بالایی والان را ۵/۴ س.م  تا بزنید ونوارپرده را با فاصه ۱ س.م از لبه تا شده به والان بدوزید و سپس لبه پایینی نوارپرده راهم به والان بدوزید.

 7- لبه پایین والان را از سمت راست به چپ تقریبا ۵۰ س.م علامت بزنید و همین عمل را تا سمت چپ ادامه دهید دقت کنیدکه خط دوخت درزها درقسمتهای علامت زده قراربگیرد. مانند درمحل دوخته شده نوارها از لبه بالا تا لبه پایین ۴۷ س.م شود.شکل-۱

۸- ازمحل های علامت زده به طرف بالا خطوطی به طول۷۰ س.م عمود رسم کنید.

 9- روی این خطوط بافاصله ۲ س.م ازلبه پایینی نوارپرده ۱ نخه قرارداده ودوطرف نوار را  چرخ کنید

۱۰- یک طرف نخ نوار پرده را گره  سپس طرف دیگر نوار پرده را آن قدربکشید تا طول والان به اندازه دلخواهتان شود.

۱۱- این عمل را روی تمام نوار پرده تکرارکنید.

  12- نخ های نوارپرده بالایی را در یک سمت به هم گره بزنید ودرسمت دیگرآن قدربکشید تا به اندازه طول میله پرده شود چین ها را مرتب کنید

۱۳- والان را روی میله پرده نصب کنید.

 14 – چین ها را مرتب ودرصورت تمایل ازپشت والان داخل محل های چین خورده والان کولی را با کاغذ روزنامه گلوله شده پرکنید که دراین صورت والان شما حالت پفکی پیدا می کند.

 

 دوخت والان بادکنکی

 نوع دوم

۱- تخته های پارچه را به هم بدوزید تا یک تخته به طول ۱۰۷ وعرض تقریبی ۴۰۰ آماده شود .

۲ – لبه بالایی وپایینی والان را اورلوک دوزی کنید.

۳- درزهای دوخته شده را باز و اطو کنید.

  آموزش دوخت پشت دری مدل ساعت شنی/خیاطی

 4- لبه های کناری والان را ۵/۱ س.م تا بزنید وسپس سنجاق واطو کنید.

 5- لبه پایینی والان را ۵/۱ س.م تا بزنید و اطوکنید و سپس نواریراق را بدوزید.

 6- لبه بالایی والان را ۵/۴ س.م  تا بزنید ونوارپرده را با فاصه ۱ س.م از لبه تا شده به والان بدوزید و سپس لبه پایینی نوارپرده راهم به والان بدوزید.

 7- لبه پایین والان را از سمت راست به چپ تقریبا ۵۰ س.م علامت بزنید و همین عمل را تا سمت چپ ادامه دهید دقت کنیدکه خط دوخت درزها درقسمتهای علامت زده قراربگیرد. مانند درمحل دوخته شده نوارها از لبه بالا تا لبه پایین ۴۷ س.م شود.

۸- ازمحل های علامت زده به طرف بالا خطوطی به طول۷۰ س.م عمود رسم کنید.

۹- بعد از دوختن نوار پرده های عمودی چنین عمل کنید.

۱۰ – با فاصله  5 س.م از لبه والان روی نوارپرده ها حلقه پلاستیکی بدوزید .

۱۱ – بافاصله ۱۰ س.م از اولین حلقه روی نوار پرده ها حلقه پلاستیکی بدوزید.

۱۲- بافاصله ۱۰ س.م دومرتبه دیگر عملیات دوخت حلقه های پلاستیکی راانجام دهید.

۱۳- ریسمان ها را به حلقه های پایینی گره بزنید و ازحلقه های بالایی بگذرانید بعد از       گذراندن ازحلقه آخر ریسمان را آن قدربکشید تا تمام حلقه ها درکنار هم قرار گیرد .

۱۴- ریسمان را به آخرین حلقه گره بزنید و اضافی آن را بچینید.

۱۵- این عمل راروی تمام نوارپرده ها تکرارنمایید می توانید چین ها را به صورت غیرمتقارن آرایش کنید.

۱۶- والان را روی میله پرده نصب کنید و درصورت تمایل داخل چین ها را با روزنامه گلوله شده پرکنید .

 

آموزش دوخت پرده 8 - 2

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *