مازیار لرستانی با انتشار یک عکس با رابعه اسکویی از رابطه نزدیکشان با این بازیگر خبر داد.مازیار لرستانی  هنوز در سیکل درمانی خود قرار دارد. مازیار لرستانی فرزند این آب و خاک است و همچنان در کنار مردم شریف و جامعه‌ی خود زندگی و کار می‌کند. در ادامه عکس مازیار لرستانی در کنار رابعه اسکویی مشاهده می کنید:

رابعه اسکویی

منبع: شمانیوز