خانه / آموزش / آموزش بافتنی / آموزش كفش و پا پوش و دستکش / آموزش گام به گام بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا

آموزش گام به گام بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا

بافت پاپوش بچگانه

مجله سر گرمی اسکیمو:

شما عزیزان و دوستانی که با هنر بافتنی آشنایی دارید می توانید در ادامه با آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا همراه ما باشید. این پاپوش بچگانه گوگولی بسیار شیک و دوست داشتنی می باشد و می تواند کودک دلبند شما را جذاب تر نشان دهد.

 

https://up.rozbano.com/view/3558701/Childrens%20slippers%20knitted%20tutorial-08.jpg

بافتنی و آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا

 

مراحل تصویری بافت پاپوش بچگانه:

۴۳ دانه سر بیندازید. دو رج رکن ببافید. (در بافت رکن همه رج ها چه زوج و چه فرد همه دانه ها یا از رو بافته می شود یا از زیر). در اینجا همه رجها را از زیر می بافیم.

 

برای اینکه کفی کفش فرم گرد و زیبایی بگیرد، از ۴ نقطه دانه اضافه می کنیم. ۲ تا کناره ها و ۲ تا وسط.

 

رج ۳ : ۲ دانه از زیر، یک ژته ، ۱۹ دانه از زیر، یک ژته، یک دانه از زیر، یک ژته، ۱۹ دانه از زیر، ۱ ژته و ۲ دانه آخر از زیر
رج ۴ : ۴۷ دانه از زیر
رج ۵ : ۳ دانه از زیر، یک ژته ، ۱۹ دانه از زیر، یک ژته، ۳ دانه از زیر، یک ژته، ۱۹ دانه از زیر، ۱ ژته و ۳ دانه آخر از زیر
رج ۶ : ۵۱ دانه از  زیر
رج ۷ : ۴ دانه از زیر، یک ژته ، ۱۹ دانه از زیر، یک ژته، ۵ دانه از زیر، یک ژته، ۱۹ دانه از زیر، ۱ ژته و ۴ دانه آخر از زیر

 

رج ۸ : ۵۵ دانه از  زیر
رج ۹ : ۵ دانه از زیر، یک ژته ، ۱۹ دانه از زیر، یک ژته، ۷ دانه از زیر، یک ژته، ۱۹ دانه از زیر، ۱ ژته و ۵ دانه آخر از زیر
رج ۱۰ : ۵۹ دانه از  زیر
رج ۱۱ : ۶ دانه از زیر، یک ژته ، ۱۹ دانه از زیر، یک ژته، ۹ دانه از زیر، یک ژته، ۱۹ دانه از زیر، ۱ ژته و ۶ دانه آخر از زیر
رج ۱۲ :  ۶۳ دانه از  زیر

آموزش بافت پاپوش (کفش روفرشی) زنانه و دخترانه/بافتنی

 

۶۳ دانه را ببافید تا ۱۰ خط رکن شود. (حدود ۸ رج دیگر). حالا از دو طرف ، ۱۵ دانه را به نخ یا سنجاق قفلی بگیرید. وسط کار ۳۳ دانه می ماند.

 

بافت رویه پاپوش

نخ را به دانه اول از ۳۳ دانه وصل کنید و به ترتیب زیر ببافید:

رج ۱ : ۲ دانه از زیر ، ۲ تا یکی از زیر، ۵ دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، ۵ دانه از رو، یکی از زیر، ۵ دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، ۵ دانه از زیر، ۲ تا یکی  از زیر، ۲ تا زیر.

 

رج های زوج دانه ها را همانگونه که می بینید ببافید.

 

رج ۲ : ۸ دانه از رو، ۶ دانه از زیر، ۱ دانه رو، ۶ دانه زیر، ۸ دانه رو

رج ۳ :۲ دانه از زیر ، ۲ تا یکی از زیر، ۴ دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، ۴ دانه از رو، یکی از زیر، ۴ دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، ۴ دانه از زیر، ۲ تا یکی  از زیر، ۲ تا زیر

 

 

رج ۴ : ۷ دانه از رو، ۵ دانه از زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۷ دانه رو

رج ۵ :۲ دانه از زیر ، ۲ تا یکی از زیر، ۳ دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، ۳ دانه از رو، یکی از زیر، ۳ دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، ۳ دانه از زیر، ۲ تا یکی  از زیر، ۲ تا زیر

آموزش دوخت دستکش عروس ,دستکش تابستانی

 

 

رج ۶ : ۶ دانه از رو، ۴ دانه از زیر، ۱ دانه رو، ۴ دانه زیر، ۶ دانه رو

رج ۷ :۲ دانه از زیر ، ۲ تا یکی از زیر، ۲ دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، ۲ دانه از رو، یکی از زیر، ۲ دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، ۲ دانه از زیر، ۲ تا یکی  از زیر، ۲ تا زیر

 

 

رج ۸ : ۵ دانه از رو، ۳ دانه از زیر، ۱ دانه رو، ۳ دانه زیر، ۵ دانه رو

رج ۹ :۲ دانه از زیر ، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، ۱ دانه از رو، یکی از زیر، ۱ دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، ۱ دانه از زیر، ۲ تا یکی  از زیر، ۲ تا زیر

 

 

رج ۱۰ : ۴ دانه از رو، ۲ دانه از زیر، ۱ دانه رو، ۲ دانه زیر، ۴ دانه رو

رج ۱۱ :۲ دانه از زیر ، ۲ تا یکی از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، یکی از زیر،  دانه چپ را روی راست بیندازید، ۲ تا یکی  از زیر، ۲ تا زیر

 

 

رج ۱۲ : ۳ دانه از رو، ۱ دانه از زیر، ۱ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۳ دانه رو

رج ۱۳ : ۱ دانه زیر، ۴ مرتبه (۲ تا یکی از زیر)

نحوه بافت دستکش بدون انگشت بچگانه

 

این ۵ دانه را ۲۲ رج رکن ببافید. کمی نخ اضافه چیده و دانه ها را به سنجاق قفلی کنید. دانه های دو طرف را به شکل زیر به یک میل کنید.

 

۸ رج رکن ببافید. سپس ۱۵ دانه در یک طرف بافت سر بیندازید، تا روی میل ۴۵ دانه شود.

 

۴ رج ببافید. رج بعد جا دکمه بیندازید. به این صورت :

۲ دانه از زیر، یک ژته، دو تا یکی و ادامه بافت.
۳ رج بافته و دانه ها را کور کنید.

 

درز پشت پاشنه پا را بدوزید. درز کف را هم بدوزید.

 

۵ دانه ای که به سنجاق کرده بودید را به داخل برگردانده و بدوزید تا حالت بندینک شود. لنگه دیگر را هم به همین شکل ببافید ، فقط جهت بند باید قرینه این لنگه باشد.

 

می توانید ۵ دانه های رویه را همه از رو ببافید. تا رویه کفش ۵ خط از زیر داشته باشد.

 

 آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا
 بافتنی
 آمورش بافتنی
 سایت بافتنی

بافتنی و آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا

 

 آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا
 بافتنی
 آمورش بافتنی
 سایت بافتنی

بافتنی و آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا

 

 آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا
 بافتنی
 آمورش بافتنی
 سایت بافتنی

بافتنی و آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا

 

 آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا
 بافتنی
 آمورش بافتنی
 سایت بافتنی

بافتنی و آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا

 

https://up.rozbano.com/view/3558698/Childrens%20slippers%20knitted%20tutorial-05.jpg

بافتنی و آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا

 

https://up.rozbano.com/view/3558699/Childrens%20slippers%20knitted%20tutorial-06.jpg

بافتنی و آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا

 

 آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا
 بافتنی
 آمورش بافتنی
 سایت بافتنی

بافتنی و آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا

 

 آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا
 بافتنی
 آمورش بافتنی
 سایت بافتنی

بافتنی و آموزش بافت پاپوش بچگانه شیک و زیبا

منبع:رز بانو

به این نوشته از ۵ چند امتیاز می دهید؟

درباره ادمین

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

x

شاید بپسندید

بافتنی و آموزش بافت پاپوش زنانه دومیل زیبا  

بافتنی و آموزش بافت پاپوش زنانه دومیل زیبا

از سری آموزش های بافتنی با آموزش بافت یک پاپوش زنانه شیک و دوست داشتنی دیگر در خدمتتان هستیم. شما علاقه مندان به هنر بافتنی می توانید در ادامه با نحوه بافت این پاپوش زنانه دومیل همراه ما باشید.