خانه / سرگرمی / جوک / جوك ورزشي / طنز فوتبال دوران بچگی

طنز فوتبال دوران بچگی

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ نوجوانی! ﯾﺎﺩﺗونه؟

مجله سر گرمی اسکیمو:چه قانونهایی که نداشتیم .

 

۱٫ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻗﺘﺘﺮ ﺑﻮﺩ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﺑﺎﻥ
ﺑﻮﺩ!
.۲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮﭖ ﺑﻮﺩ، ﻣﯿﮕﻔﺖ
ﮐﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﯽ ﻧﻪ!
.۳ ﺯﯾﺎﺩ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯼ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮﺩ، ﻗﺴﻢ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩﯼ ﭘﻨﺎﻟــــــﺘﯽ ﻧﺒﻮﺩ !
.۴ ﺑــــﺎﺯﯼ ﺯﻣــــﺎﻧﯽ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸــــﺪ، که
ﻫﻤﻪ ﺧﺴـــﺘﻪ ﻣﯿــــﺸﺪﻥ!
.۵ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺎﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﭼﻨﺪﻩ، ﻫﺮﮐﯽ ﮔﻞِ ﺁﺧــﺮ
ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﺩ، ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ !
.۶ ﺩﺍﻭﺭ نقش هویچ رو داشت!
.۷ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﭖ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯿﻮﻣﺪ، ﯾﻪ ﺟﻮﺭﺍﺑﯽ ﺩﺏِ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﭼﯿﺰﯼ !…
.۸ ﺍﮔﻪ ﯾﺎﺭﮐِﺸﯽ ﺁﺧﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑـﺮﺩﯼ، ﺩﯾﮕﻪ
ﺍﻣﯿﺪﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﻮﺩ !
.۹ ﻟﺤــــﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﭖ ﻣــــﯿﺮﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣــــﺮﮐﺘﻪ، ﭘﺮ
ﺍﺳﺘﺮﺳﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﺩ!
.۱۰ ﻭﻗـــــﺘﯽ ﺻــــﺎﺣﺐ ﺗﻮﭖ ﻋﺼــــﺒﺎنی
ﻣﯿﺸﺪ، ﺑﺎﺯﯼ ﺗﻤــــﻮﻡ ﻣﯿﺸﺪ!
.۱۱ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴـــﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﺪ، ﻫﻤﻪ
ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﯾﻨﯿﻮ ﻣﯿﺸﺪﻥ! ((:
.۱۲ ﺷﻠــــﻮﺍﺭﺕ، ﮐﻔﺸـــﺖ، ﭘﯿﺮﻫـــﻨﺖ ﭘﺎﺭﻩ
ﻣﯿﺸﺪ، ﮐـﺘﮏ ﺷـﺐ ﺭﻭ … !
.۱۳ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻐﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﺸﮑﺮ ﮐـﺸﯽ
ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ
ﺑﻮد

منبع:.fun-20.comهمچنین ببینید

پیام های مناسبتی – فوتبال جوک ورزشی

آسمان گفت که من آبی ام ، عشق می ورزم که استقلالی ام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *