در این تصاویر هالک ایرانی در لباس مشکی و در هیئت عزاداری دیده می‌شود.

هالک ایرانی در مراسم عزاداری امام حسین (ع) حضور یافته بود.ژست عجیب هالک ایرانی در مراسم عزاداری محرم/ عکس