مدل لباس شیرخوارگان حسینی | لباس حضرت علی اصغر

مجموعه: مدل لباس پسرانه, مدل لباس دخترانه تعداد بازدید: 69

مدل لباس شیرخوارگان حسینی

مجله سر گرمی اسکیمو:

 لباس حضرت علی اصغر

 لباس علی اصغر دخترانه

لباس علی اصغر دخترانه

«شش ماه» کافی بود

تا از بند «ناسوت» برهی

ـ اگرچه آن «شش ماه» هم زمینی نبودی ـ

با یک حنجره «شش ماهه»

 لباس علی اصغر

لباس علی اصغر

 لباس نوزاد علی اصغر

لباس نوزاد علی اصغر

 لباس شیرخوار علی اصغر

لباس شیرخوار علی اصغر

 عکس مدل لباس شیرخوارگان حسینی

عکس لباس شیرخوارگان حسینی

 مدل لباس شیرخوارگان حسینی مدل لباس شیرخوارگان حسینی | لباس حضرت علی اصغر مدل لباس شیرخوارگان دخترانه لباس محرمی نوزاد مدل لباس شیرخوارگان پسر

مدل لباس شیرخوارگان حسینی

همه تاریخ را تکان دادی

با یک قلب «شش ماهه»

به تقدیر آسمانی خویش دل سپردی

یک گام «شش ماهه» برداشتی

تا به «ملکوت» رسیدی

 مدل لباس شیرخوارگان پسرانه

لباس شیرخوارگان پسرانه

 مدل لباس شیرخوارگان پسر

مدل لباس شیرخوارگان پسر

 مدل لباس شیرخوارگان دختر مدل لباس شیرخوارگان حسینی | لباس حضرت علی اصغر مدل لباس شیرخوارگان دخترانه لباس محرمی نوزاد مدل لباس شیرخوارگان پسر

مدل لباس شیرخوارگان دختر

 مدل لباس شیرخوارگان دخترانه مدل لباس شیرخوارگان حسینی | لباس حضرت علی اصغر مدل لباس شیرخوارگان دخترانه لباس محرمی نوزاد مدل لباس شیرخوارگان پسر

مدل لباس شیرخوارگان دخترانه

 مدل لباس شیرخوارگان حسینی دخترانه

مدل  مدل لباس شیرخوارگان حسینی

مدل لباس شیرخوارگان حسینی

مدل لباس شیرخوارگان حسینی, مدل لباس علی اصغر
مدل لباس شیرخوارگان حسینی, مدل لباس علی اصغر
خرید لباس سقایی نوزاد
مدل لباس شیرخوارگان حسینی, مدل لباس علی اصغر
لباس محرمی نوزاد
مدل لباس شیرخوارگان حسینی, مدل لباس علی اصغر
لباس محرمی نوزاد دختر
مدل لباس شیرخوارگان حسینی, مدل لباس علی اصغر
مدل لباس شیرخوارگان حسینی, مدل لباس علی اصغر
مدل لباس شیرخوارگان حسینی, مدل لباس علی اصغر
مدل لباس شیرخوارگان حسینی, مدل لباس علی اصغر
مدل لباس شیرخوارگان حسینی, مدل لباس علی اصغر

یاس حرم ز شاخه جدا از سه شعبه شد
کوچکترین شهید فدا از سه شعبه شد

بین گلو و تیر ، که سنخیتی نبود
تکخال عشق بود و دو تا از سه شعبه شد

شش ماه او تمام شد و در منای عشق
قربان سیدالشهداء از سه شعبه شد

وقتی پدر ز حنجر او تیر را کشید
زد دست و پا به خون و رها از سه شعبه شد

در پاسخ به شادی شرم آور عدو
در خیمه های تشنه عزا از سه شعبه شد

دیدی دلا به محشر کبرای کربلا
شور قیامتی که به پا از سه شعبه شد

آنجا که کاخ صبر و امیدش خراب شد
غمخانه ی رباب بنا از سه شعبه شد

مدل لباس شیرخوارگان حسینی

منبع: iranbanou.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “مدل لباس شیرخوارگان حسینی | لباس حضرت علی اصغر”

قالب تفریحی