الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو

مجموعه: هنر در خانه تعداد بازدید: 210
الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو

الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو

مجله سر گرمی اسکیمو:

هشت الگوی Sashiko رایگان برای کوک کردن – مجموعه ۲

 الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو الگوی ساشیکو کوک ساشیکو الگوی ساشیکو بسیار مردانه الگوی ساشیکو مردانه طرح ساشیکو

ساشیکو نوعی گلدوزی مردمی ژاپنی است که با استفاده از شکلی از کوک در حال اجرا ، زمینه ای طرح دار ایجاد می کند.

این شکل از گلدوزی -که در لحاف کاری نیز رایج است- از طرح های هندسی مستقیم یا منحنی که به صورت تکراری بخیه زده شده اند استفاده می کند. کلمه ژاپنی ساشیکو به معنی “ضربات چاقوی کوچک” است و به بخیه های کوچکی گفته می شود که در این شکل از سوزن دوزی استفاده می شود.

در این مجموعه ، مجموعه ای از هشت طرح ۹ تا ۱۶ ارائه شده است. شما برای هر طرح یک الگوی اندازه کامل پیدا خواهید کرد ، همچنین یک نمودار نشان می دهد که چگونه کوک ساشیکو را کار کنید.

قبل از شروع این پروژه ها یا سایر موارد مشابه این مجموعه دیگر که دارای هشت طرح است ، حتماً تمام منابع مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشید.

الگوی ساشیکو ۹

 الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو الگوی ساشیکو کوک ساشیکو الگوی ساشیکو بسیار مردانه الگوی ساشیکو مردانه طرح ساشیکو

الگوهای ساشیکو در خطوط مداوم و بدون گره کار می شود. دم نخ به طور معمول در دو طرف یک طرح به طور سنتی کار نمی شود. در عوض ، دم های تولید شده با شروع و خاتمه دادن یک طول نخ بین دو لایه پارچه پنهان می شوند. برای طرح هایی که در هر دو طرف دیده نمی شوند ، می توان از گره دور موقت استفاده کرد و از قسمت پشتی دوخت رشته های نخ را رد کرد.

کوک ساشیکو به همان روشی که کوک پایه در حال اجرا است کار می کند. تنها تفاوت این است که فضای بین هر دوخت باید به نصف طول یک کوک کامل باشد – بخیه ها طولانی تر و شکاف ها به نصف بخیه ها هستند.

طرحی که در اینجا نشان داده می شود به صورت افقی کار کرده یا به صورت عمودی چرخانده و کار می کند.

الگوی ساشیکو ۱۰

 الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو الگوی ساشیکو کوک ساشیکو الگوی ساشیکو بسیار مردانه الگوی ساشیکو مردانه طرح ساشیکو

این الگو دارای چندین اندازه مختلف الماس است که در کنار هم قرار گرفته و به صورت افقی قرار گرفته اند. این طرح مقیاس های آب یا ماهی را تقلید می کند.

الگوی ساشیکو ۱۱

 الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو الگوی ساشیکو کوک ساشیکو الگوی ساشیکو بسیار مردانه الگوی ساشیکو مردانه طرح ساشیکو

ستارگان شبیه Magen David در تکرار ردیف های این الگو کار شده اند.

Interesting For You

الگوی ساشیکو ۱۲

 الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو الگوی ساشیکو کوک ساشیکو الگوی ساشیکو بسیار مردانه الگوی ساشیکو مردانه طرح ساشیکو

این طرح ساشیکو دارای بلوک های بهم پیوسته است.

الگوی ساشیکو ۱۳

 الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو الگوی ساشیکو کوک ساشیکو الگوی ساشیکو بسیار مردانه الگوی ساشیکو مردانه طرح ساشیکو

ویژگی های این الگوی سنتی طرفداران در تکرار ردیف ها هستند. شما می توانید فقط یک ردیف فن یا حتی یک نقاشی فن جداگانه کار کنید.

الگوی ساشیکو ۱۴

 الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو الگوی ساشیکو کوک ساشیکو الگوی ساشیکو بسیار مردانه الگوی ساشیکو مردانه طرح ساشیکو

این به عنوان یک بافته سبد کار می شود و یک کوک ساشیکو بسیار سنتی است.

الگوی ساشیکو ۱۵

 الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو الگوی ساشیکو کوک ساشیکو الگوی ساشیکو بسیار مردانه الگوی ساشیکو مردانه طرح ساشیکو

این الگوی ساشیکو سنتی در مقیاس کوچکتر قابل توجه به نظر می رسد. از نقوش جداگانه نیز می توان جداگانه استفاده کرد.

الگوی ساشیکو ۱۶

 الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو الگوی ساشیکو کوک ساشیکو الگوی ساشیکو بسیار مردانه الگوی ساشیکو مردانه طرح ساشیکو

این یک الگوی ساشیکو بسیار مردانه است. برای کار با ساشیکو روی ژاکت بسیار مناسب است

منبع:centralalliancechurch

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “الگوهای گلدوزی رایگان ساشیکو”

قالب تفریحی