برای خودت بدون دردسر شلوار بدوز

مجموعه: آموزش دوخت شلوار تعداد بازدید: 30
برای خودت بدون دردسر شلوار بدوز

برای خودت بدون دردسر شلوار بدوز

مجله سر گرمی اسکیمو:
 

برای شروع ابتدا دو تا کادر با یک چهارم دور باسن به علاوه یک برای پشت و منهای یک برای جلو در قد شلوار رسم کنید خط فاق و باسن و زانو را هم رسم کنید .برای خودت بدون دردسر شلوار بدوز

 برای خودت بدون دردسر شلوار بدوز آموزش دوخت شلوار الگوی دوخت شلوار اموزش خیاطی اموزش دوخت شلوار اموزش دوخت شلوار با الگو اموزش دوخت شلوار زنانه اموزش دوخت شلوار مجلسی اموزش دوخت شلوار مشکی دوخت شلوار

برای جلو یک بیستم و برای پشت یک هشتم دور باسن را برای فاق خارج شده هلال فاق را مانند شکل رسم کنید

 برای خودت بدون دردسر شلوار بدوز آموزش دوخت شلوار الگوی دوخت شلوار اموزش خیاطی اموزش دوخت شلوار اموزش دوخت شلوار با الگو اموزش دوخت شلوار زنانه اموزش دوخت شلوار مجلسی اموزش دوخت شلوار مشکی دوخت شلوار

از پهلو تا بیرون رفتگی فاق را روی خط فاق نصف کرده و خط راستا را کاملا صاف رسم کنید.برای خودت بدون دردسر شلوار بدوز

رو زانو یک چهارم دور زانو منهای نیم برای جلو و به علاوه نیم برای پشت
و برای دم پا یک چهارم دم پا منهای نیم برای جلو و به علاوه نیم برای پشت را از دو سمت خط راستا پیش رفته و خط پاچه را رسم کنید
نکته اینکه دور دم پا و دور زانو دو سانت با هم تفاوت اندازه دارند یعنی موقه اندازه گیری مثلا دور زانو ۴۲ سانت و دور دم پا ۴۴ سانت شود

 برای خودت بدون دردسر شلوار بدوز آموزش دوخت شلوار الگوی دوخت شلوار اموزش خیاطی اموزش دوخت شلوار اموزش دوخت شلوار با الگو اموزش دوخت شلوار زنانه اموزش دوخت شلوار مجلسی اموزش دوخت شلوار مشکی دوخت شلوار

رو کمر از وسط جلو و پشت یک چهارم دور کمر به علاوه ۳ سانت را به سمت پهلو پیش رفته و پنس پهلو را رسم کنید
یک سانت بالا رفته و به سر فاق جلو و پشت خط کمر را رسم کنید .

 برای خودت بدون دردسر شلوار بدوز آموزش دوخت شلوار الگوی دوخت شلوار اموزش خیاطی اموزش دوخت شلوار اموزش دوخت شلوار با الگو اموزش دوخت شلوار زنانه اموزش دوخت شلوار مجلسی اموزش دوخت شلوار مشکی دوخت شلوار

یک پنس سه سانتی رو کمر جلو و پشت رسم کنید.

 برای خودت بدون دردسر شلوار بدوز آموزش دوخت شلوار الگوی دوخت شلوار اموزش خیاطی اموزش دوخت شلوار اموزش دوخت شلوار با الگو اموزش دوخت شلوار زنانه اموزش دوخت شلوار مجلسی اموزش دوخت شلوار مشکی دوخت شلوار

رو وسط جلو از کمر ۸ سانت پایین امده از پهلو ۵سانت پایین امده و رو کمر پشت از وسط پشت و جلو ۵ سانت پایین امده و برش بزنید پنس رو تکه برش بسته میشود و ادامه پنس رو شلوار دوخت میشود .

یک جیب کراس شلوار رو پهلو برش و دوخت میشود.

 برای خودت بدون دردسر شلوار بدوز آموزش دوخت شلوار الگوی دوخت شلوار اموزش خیاطی اموزش دوخت شلوار اموزش دوخت شلوار با الگو اموزش دوخت شلوار زنانه اموزش دوخت شلوار مجلسی اموزش دوخت شلوار مشکی دوخت شلوار

منبع:کولاب

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “برای خودت بدون دردسر شلوار بدوز”

قالب تفریحی