آموزش گام به گام بافت یک شال زیبا با قلاب و کاموا

مجموعه: آموزش شال وكلاه بافتني تعداد بازدید: 36
آموزش گام به گام بافت یک شال زیبا با قلاب و کاموا

آموزش گام به گام بافت یک شال زیبا با قلاب و کاموا:

یک شال گرم و دست باف یکی از بهترین گزینه ها برای گرم شدن در هوای سرد زمستان است. امروز به آموزش بافت این شال زیبا که بافت آن بسیار راحت است می پردازیم.

وسیله های مورد نیاز

knitting_scarf_supplies.jpg

 • ۳ کلاف کاموا
 • قلاب بافندگی ۵/۸ میلی متری
 • میل بافندگی
 • سوزن کاموا
 • قیچی

آموزش گام به گام بافت یک شال زیبا با قلاب و کاموا:

۱ ـ شروع به بافتن کنید

ابتدا ۴۴ زنجیره ی اولیه ایجاد کنید.

آموزش گام به گام بافت یک شال زیبا با قلاب و کاموا:knitting_scarf_CO.jpg

 • در ردیف ۱ و تمام ردیف های فرد: تا انتهای ردیف به ترتیب، دوخت رو و دوخت زیر ببافید.
 • در ردیف ۲: چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت رو، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت رو، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت زیر، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت زیر، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر) ببافید.
 • در ردیف ۴: دوخت رو، چهار زنجیره ی بعدی را وارد میل دیگر بافندگی کنید، در میل بافندگی سمت چپ دوخت زیر، دوخت رو، دوخت زیر، دوخت رو، در میل بافندگی سمت راست دوخت زیر، دوخت رو، دوخت زیر، دوخت رو، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت رو، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت زیر، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت زیر، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر) ببافید.

knitting_scarf_cable.jpg

 • در ردیف ۶: چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت رو، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت رو، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت زیر، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت زیر، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر) ببافید.
 • در ردیف ۸: چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت رو، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت رو، چهار زنجیره ی بعدی را وارد میل دیگر بافندگی کنید، در میل بافندگی سمت چپ دوخت رو، دوخت زیر، دوخت رو، دوخت زیر، در میل بافندگی سمت راست دوخت رو، دوخت زیر، دوخت رو، دوخت زیر، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت زیر، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر) ببافید.
 • در ردیف ۱۰: چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت رو، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت رو، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت زیر، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت زیر، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر) ببافید.
 • در ردیف ۱۲: چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت رو، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت رو، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، دوخت زیر، چهار بار (دوخت رو، دوخت زیر)، چهار زنجیره ی بعدی را وارد میل دیگر بافندگی کنید، در میل بافندگی سمت چپ دوخت زیر، دوخت رو، دوخت زیر، دوخت رو، در میل بافندگی سمت راست دوخت زیر، دوخت رو، دوخت زیر، دوخت رو، دوخت زیر ببافید.

آموزش گام به گام بافت یک شال زیبا با قلاب و کاموا:

۲ ـ طول شال را زیاد کنید

مرحله ۱ تا ۱۲ را ۲۹ بار و یا تا زمانی که طول شال به اندازه ی دلخواهتان برسد، تکرار کنید.

سپس مرحله ۱ و ۲ را تکرار کنید.

۳ ـ بافت را تمام کنید

بافت را تمام کنید و کاموا را با قیچی ببرید.

knitting_scarf_BO.jpg

اضافی کاموا را درون بافت ببافید.

knitting_scarf_ends.jpg

شالتان آماده است، خودتان را گرم کنید

می توانید این شال زیبا را با یکی از رنگ های خنثی ببافید و سپس آن را به راحتی با تمام لباس هایتان ست کنید.

آموزش گام به گام بافت یک شال زیبا با قلاب و کاموا: knitting_scarf_final.jpg

منبع:honarfardi.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش گام به گام بافت یک شال زیبا با قلاب و کاموا”

قالب تفریحی