آموزش بافت پتو شطرنجی قلاب بافی با بافت تونسی

مجموعه: آموزش بافتني هاي تزييني, اموزش قلاب بافی تعداد بازدید: 53

آموزش بافت پتو شطرنجی قلاب بافی با بافت تونسی

  مجله سر گرمی اسکیمو:
به این تصویر دقت کنید

آموزش بافت پتو شطرنجی قلاب بافی با بافت تونسی

 

بافت پتو از سمت راست ، با بافت یک مثلث (نیم لوز) کناره شروع میشه.
سپس لوزی ها بافته شده و در انتهای ردیف، یک مثلث برای کناره سمت چپ بافته میشه.
ردیف دوم فقط لوزی بافی هست.
ردیف سوم مثل ردیف اول در دو طرف نیم لوز هست.
به طول دلخواه که بافته شد، یک رج فضای خالی بین لوزها با نیم لوزی یا مثلث پر میشه.
در پایان هم فضای خالی بین لوزی های ابتدای بافت پر میشه.

بافت ردیف اول پتو شطرنجی

به تعداد دلخواه زنجیره بزنید. زنجیره ها باید مضربی از ۱۲ باشند.

برای پتوی بچه با کاموای ضخامت متوسط حدود ۱۲۰ الی ۱۴۴ زنجیره کافیست.
اگر می خواهید قالب های پتو بزرگتر باشد مضربی از ۱۴ یا ۱۶ یا بیشتر بگیرید.

بافت نیم لوزی

در زنجیره یکی به آخر یک پایه کوتاه ببافید.

 

زیبایی این مدل بافت به رنگی بودن آنست. پس حداقل از دو رنگ کاموا استفاده کنید.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده، پایه کوتاه دو حلقه دارد، حلقه اول و حلقه دوم

رج اول قلاب را وارد حلقه اول کرده و نخ بگیرید.

 

نخ را از حلقه اول رد کنید.

آموزش بافت پتو شطرنجی قلاب بافی با بافت تونسی

از زنجیره بعدی نخ بگیرید. حالا سه نخ روی قلاب دارید.

 

دو مرتبه (دو تا یکی کنید).

رج دوم هم از حلقه اول نخ بگیرید و روی قلاب نگهدارید و هم از نخ عمودی کنار حلقه دوم.

 

یک نخ هم از زنجیره بعدی بگیرید. حالا ۴ نخ روی قلاب دارید.

 

۳ مرتبه( ۲ تا یکی ) کنید.
در این رج خطوط بافت تونسی مشخص تر است.

رج سوم از نخ های نشان داده شده روی تصویر نخ بگیرید و روی قلاب نگهدارید.

یک نخ هم از زنجیره بعدی بگیرید. ۵ نخ روی قلاب دارید. ۴ مرتبه (دو تا یکی) کنید.

 

رج چهارم از نخ های نشان داده شده روی تصویر نخ بگیرید و روی قلاب نگهدارید. یک نخ هم از زنجیره بعدی بگیرید.

 

۶ نخ روی قلاب دارید.

۵ مرتبه (دو تا یکی) کنید.

 

رج پنجم از نخ های نشان داده شده روی تصویر نخ بگیرید و روی قلاب نگهدارید. یک نخ هم از زنجیره بعدی بگیرید.

 

۷ نخ روی قلاب دارید.

بیشتر یاد بگیرید…  آموزش بافت عروسک خرگوش

 

۶ مرتبه (دو تا یکی) کنید.

 

از زیر نخ هایی که در تصویر نشان داده شده نخ بگیرید و از حلقه نخ روی قلاب رد کنید.

 

به این ترتیب بافت نیم لوز به پایان می رسد.

 

 

بافت لوزی

برای بافت لوزی ، از ۶ زنجیره بعدی نخ بگیرید. نخ های روی قلاب ۷ تاست.

 

دو تا یکی دو تا یکی کنید.

برای بافت رج های ۲ تا ۵ از زیر نخ های نشان داده شده در تصویر و زنجیره بعدی نخ بگیرید.

۷ نخ را روی قلاب نگهدارید. سپس دو تا یکی دو تا یکی کنید.

 

پایان رج ۵ لوزی

 

مثل بافت نیم لوزی ، ۵ بست روی لوز و یکی روی زنجیره بعدی بزنید.

 

برای بافت لوزی های بعدی هم به همین شکل عمل کنید.
بافت را ادامه دهید تا ۶ زنجیره مانده به آخر

بافت نیم لوز انتهای ردیف

از ۶ زنجیره آخر نخ بگیرید و روی قلاب نگهدارید.

 

دو تا یکی دو تا یکی کنید.
رج بعد از خطوط نشان داده شده نخ بگیرید.

 

در بافت نیم لوز انتهایی هر رج یک نخ کم می شود.

در رج دوم ۶ نخ وی قلاب دارید.

در آخرین رج ۲ نخ روی قلاب می ماند.

 

دو تا یکی کرده ، نخ را بچینید و گره بزنید.

 

بافت ردیف دوم و ردیف های زوج بعدی پتو شطرنجی

نخ ردیف دوم را به نوک نیم لوز ابتدای ردیف اول وصل کنید.

 

از نیم لوز ۵ نخ و از اولین رج لوز یک نخ بگیرید.
۷ نخ روی قلاب دارید.

 

دو تا یکی، دو تا یکی کنید.

 

بافت لوز را ادامه داده و در هر رج از لوز ردیف اول نخ بگیرید. با اینکار دو لوز بهم وصل می شوند.

 

پایان پنجمین رج لوزی

 

رج ششم را هم مثل لوزهای قبلی می بافیم.

 

بست به آخرین رج لوز ردیف اول

 

لوزهای بعدی را هم به همین شکل می بافیم.

 

ردیف های زوج فقط لوزی بافته میشود.

 

بافت ردیف سوم و رج های فرد بعدی

برای بافت ردیف بعدی پتو شطرنجی ، نخ را به همان جایی که ردیف قبل را شروع کرده بودیم وصل می کنیم.

بیشتر یاد بگیرید…  آموزش بافت مدل راه راه اریب در قلاب بافی

 

یک زنجیره زده و یک پایه کوتاه همانجا می بافیم.

این ردیف مانند ردیف اول بافته می شود.

با این تفاوت که هر جا از زنجیره نخ می گرفتیم، از لوز کناری نخ می گیریم.

از حلقه بالایی و رج اول لوز نخ می گیریم. دو تا یکی دو تا یکی می کنیم.

 

بافت را ادامه دهید تا رج پنجم که نخ های روی قلاب ۷ تا شود.

 

دو تا یکی دو تا یکی کنید.

 

رج پایانی را بافته و به لوز بست بزنید.

 

لوزهای بعدی هم مثل قبل بافته می شوند.

 

نیم لوز آخر را هم مثل ردیف اول ببافید.

 

بافت آخرین ردیف

وقتی به طول دلخواه بافتید، نوبت پر کردن بین لوزها با نیم لوز (مثلث ) است.
نخ را به نوک نیم لوز وصل کرده و مثل همیشه نخ بگیرید تا روی قلاب ۷ نخ داشته باشید.

 

دوتا یکی دو تا یکی کنید تا ۳ نخ روی قلاب بماند.

 

۳ نخ را یکی کنید.

مطابق تصویر زیر از بعد ۳ نخ یکی شده نخ بگیرید ، یکی هم از لوز تا ۶ نخ روی قلاب داشته باشید.

 

به این شکل

 

باز هم دو تا یکی کنید ولی ۳ نخ آخر را ۳ تا یکی کنید.

 

بافت به همین شکل ادامه می یابد تا رج آخر فقط ۳ تا یکی کرده و به لوزی بست بزنید.

 

 

نکته

اگر خواستید لوزی هاتون بزرگتر باشه ، مثلا تعداد زنجیره ها را مضربی از ۱۶ زدید،

رج های شروع و پایان به جای ۷ نخ باید ۹ نخ داشته باشید.

امیدوارم از آموزش بافت پتو شطرنجی لذت برده باشید و بتونید بافتنی های زیبایی ببافید.

منبع:کولاب

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش بافت پتو شطرنجی قلاب بافی با بافت تونسی”

قالب تفریحی