الگوی شومیز ژورنالی

مجموعه: اموزش دوخت پيراهن تعداد بازدید: 42
الگوی شومیز ژورنالی

الگوی شومیز ژورنالی

   مجله سر گرمی اسکیمو:

ابتدا بازی یقه را مشخص کنید و دو الی سه سانت از گوشه گردن فاصله بگیرید و یقه هفت را طراحی کنید و سپس لقی یقه هفت را بگیرید

بهتر پنس روی الگو بسته شود.

 

الگوی شومیز ژورنالی

 

روی الگو پشت نیز ۵_۶سانت از خط کمر پایین آمده و خط بکشید و بازی یقه را نیز انجام دهید .

 

 

از خط آرنج ۸_۱۰ سانتی متر از پهلو هر طرف آستین خارج شوید و پایین آمده و به خط مچ وصل کنید .

 

الگوی شومیز ژورنالی

 

و الگوهای آماده شده ما.

 

 

و طریقه انداختن الگو روی پارچه.

 

 

پایان.

برگرفته از کانال تلگرامی

@daneshkade_khayati 

منبع:الگو

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “الگوی شومیز ژورنالی”

قالب تفریحی