آموزش طریقه بافت شال گردن رز

مجموعه: آموزش شال وكلاه بافتني تعداد بازدید: 53
آموزش طریقه بافت شال گردن رز

آموزش طریقه بافت شال گردن رز

وسایل مورد نیاز :
۱- کلاف ضخیم ۱۰۰ گرمی طوسی ۱عدد
 ۲- کلاف ۱۰۰ گرمی صورتی  ۲عدد
۳- قلاب پلاستیکی شماره ۱۰
طریقه بافت :
 ۱۵ دانه زنجیر بافته دو سر زنجیر را با پایه کوتاه به هم وصل کرده داخل دایره بدست آمده را با ۲ زنجیر و ۷ پایه بلند می‌بافیم و در کنار خودش با پایه کوتاه وصل می‌کنیم، ۲ زنجیر ۷ پایه بلند در کنار خودش با پایه کوتاه وصل و در داخل دایره باید ۵ گلبرگ ۷ پایه بلندی داشته باشیم.  رج ۲ ) کار را برمی گردانیم ۵ دانه زنجیر بافته و به آخر گلبرگ اولی با پایه کوتاه وصل می‌کنیم، ۵ زنجیر بافته به انتهای گلبرگ دومی با پایه کوتاه وصل تا آخر بافت.  رج ۳ ) کار را برمی گردانیم ۲ زنجیر بافته و در حلقه پشت گلبرگ ۹ دانه پایه بلند می‌بافیم و در کنار خودش با پایه کوتاه وصل می‌کنیم ۲ زنجیر و ۹ پایه بلند در حلقه پشت گلبرگ دومی تا آخر حلقه ها به همین صورت می‌بافیم.  رج ۴) کا را برمی گردانیم و ۷ زنجیر بافته و به پشت گلبرگ رج قبل در انتها با پایه کوتاه وصل می‌کنیم، ۷ زنجیر بافته به انتهای گلبرگ دوم با پایه کوتاه وصل تا آخر گلبرگ ها به همین صورت می‌بافیم.
رج ۵ ) کار را برمی گردانیم و در حلقه پشت گلبرگ ۲ زنجیر و ۱۱ دانه پایه بلند می‌بافیم در کنار خودش با پایه کوتاه وصل می‌کنیم، ۲ زنجیر و ۱۱ دانه پایه بلند در حلقه دوم تا آخر حلقه ها به همین صورت می‌بافیم به گلبرگ ۱۱ دانه‌ای اول که رسیدیم ۳ دانه زنجیر بافته و با پایه کوتاه به اولین پایه بلند وصل کرده ۳ زنجیر و با پایه کوتاه به دومین پایه بلند وصل و تا آخر که ما باید روی ۱۱ پایه بلند ۱۱ حلقه ۳ زنجیره داشته باشیم، که محل اتصال ریشه‌های ما را تشکیل می‌دهند. در اینجا کار گل ما به پایان رسیده است. بافت و وصل ریشه ها با کاموای صورتی ۱۰۰ دانه بافته و به اولین حلقه ۳ زنجیره وصل می‌کنیم دوباره ۱۰۰ دانه زنجیر بافته و نخ را قطع می‌کنیم به همین صورت ۱۱ رشته ۱۰۰ دانه‌ای خواهیم داشت.  امیدوارم که خانم‌های عزیز این شالگردن زیبا را ببافند و مورد استفاده قرار بدهند.
  آموزش طریقه بافت شال گردن رز  DT_1357457165_3ea72c0d52f50f908bkolab.ir
منبع:سایت کولاب

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش طریقه بافت شال گردن رز”

قالب تفریحی