آموزش بافت شنل زنانه و دخترانه فوق العاده زیبا

آموزش بافت شنل  آموزش بافت شنل زنانه و دخترانه فوق العاده زیبا  آموزش بافت لباس

آموزش بافت شنل

مجله سر گرمی اسکیمو:

در این پست برای شما کاربران عزیز   آموزش بافتن شنل با میل را گذاشته ایم این شنل زیبا حتی می تواند بجای یک پالتو گرم نیز پوشیده شود برای مادران باردار پوشیدن این شنل توصیه می شود زیرا علاوه بر گرم نگه داشتن مادر لباس دست و پا گیری نیست خلاصه اینکه این مدل شنل برای هر سلیقه ای زیباست .

کاموای بنفش روشن ۸ کلاف، بنفش تیره یک کلاف

میل شماره ۶ و ۹

پشت: ۸۶ دانه با میل شماره ۶ سراندازید. ۷ سانت کشباف یک زیر، یک رو ببافید. بعد ۲۶ دانه اول را دانه برنجی، ۲ رو، ۸ زیر، ۲ رو، ۱۲ دانه برنجی، ۲ رو، ۸ زیر، ۲ رو، ۲۶ دانه برنجی ببافید. ( ۸ دانه ساده بافی برای پیچ است. از روی نقشه پیچ ها را ببافید). بعد از بافت ۱۰ سانت، ۲ رج یکبار (۳۸ مرتبه) از دو طرف یک دانه کور کنید. به بافت ادامه دهید وقتی اندازه بافت به ۵۸ سانت رسید، ۱۲ دانه باقی مانده را یکجا کور کنید.

جلو: ۵۰ دانه سراندازید. به اندازه ۷ سانت، ۱۲ دانه اول را دانه برنجی، ۳۸ دانه بعدی را کشباف یک زیر، یک رو ببافید. بعد دانه ها را به این ترتیب از وسط جلو به سمت پهلو تقسیم کنید (۱۲ دانه برنجی، ۲ رو، ۸ زیر، ۲ رو، ۲۶ دانه برنجی). بافت را تا ارتفاع ۱۳ سانت ادامه دهید. سپس ۲ رج یکبار (۲۵ مرتبه) از یک طرف یک دانه کم کنید. وقتی ارتفاع بافت به ۵۱ سانت رسید، برای یقه از سمت یقه (۶ + ۴+ ۳) دانه کور کنید. وقتی اندازه بافت به ۵۸ سانت رسید، ۱۲ دانه ی سرشانه کور کنید. سمت دیگر جلو را به صورت قرینه ببافید.

آموزش بافت پتو و ساک نوزادی با کلاه

آستین: ۳۸ دانه سراندازید و دانه برنجی ببافید. وقتی اندازه بافت به ۳۷ سانت رسید، در ۴ رج از دو طرف یک دانه کم کنید. ۵ سانت دیگر ببافید. دوباره ۴ رج یک دانه از دو طرف کم کنید. وقتی اندازه بافت به ۵۸ سانت رسید، دانه ها را شل کور کنید و مانند شکل میان جلو و پشت بدوزید.

یقه: از دور یقه پشت و جلو ۶۸ دانه روی میل بگیرید. ۷ سانت دانه برنجی ببافید. در سمت چپ ۶ سانت یکبار، یک جادکمه باز کنید.

آموزش دوخت لباس با بالاتنه قلاب بافی

دور گردنی:۱۱۰ دانه با میل شماره ۹ و بنفش تیره سراندازید. ۵ سانت کشباف ببافید. بعد ۵ سانت با کاموای بنفش روشن ببافید. قبل از دوخت دو سر دور گردنی، یک پیچ به بافت بدهید سپس درز را بدوزید.

آموزش بافت شنل

 

آموزش بافت شنل   آموزش بافت شنل زنانه و دخترانه فوق العاده زیبا  آموزش بافت لباس

منبع: مجله اشراق