آموزش بافت کلاه دومیل زیگزاک

مجموعه: آموزش شال وكلاه بافتني تعداد بازدید: 148
آموزش بافت کلاه  دومیل زیگزاک

آموزش بافت کلاه دومیل زیگزاک

 

 آموزش بافت کلاه دومیل زیگزاک  الگوی بافتنی       وزش شال وكلاه بافتني

سلام دوستان

آموزش بافت کلاه  دومیل زیگزاک  که ساده و زیباست رو براتون گذاشتیم
دورسر راندازه گرفته تعداددانه ها باید مضربی ازدو باشد یعنی دوتادوتابشمارید
۴سانت کشباف یکی زیریکی روبافته مدل راشروع میکنید
مدل به دوروش بافته میشود که هردوروش را توضیح میدهم

 آموزش بافت کلاه دومیل زیگزاک  الگوی بافتنی       وزش شال وكلاه بافتني

روش اول که روش اصلی بافت (   الگوی بافتنی )است
ازبتدای دانه ها میل راست راداخل دانه دوم کرده اززیرمیبافید وبعد دانه اول رااززیرمیبافید ….تاآخررج به همین صورت بافته میشود
رج دوم هم به همین صورت اول دانه دوم راازرو وبعد دانه اول راازرومیبافید
مدل همین دورج است
روش دوم
رج اول مانند بالا اول دانه دوم بافته میشود بعد دانه اول
رج ۲-دوستانی که نمیتونن رج دوم رامثل رج اول ببافند میتوانند این رج را همه راازروببافنند
رج ۳-یکی اززیر بعد دانه دوم رابافته بعد دانه اول را
رج ۴-تکراررج ۲
رج ۵-تکراررج ۱

http://www.woolen.ir

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش بافت کلاه دومیل زیگزاک”

قالب تفریحی