آموزش بافتنی پلیور پیلی دار

مجموعه: آموزش بافت لباس تعداد بازدید: 74
آموزش بافتنی پلیور پیلی دار

آموزش بافتنی پلیور پیلی دار

مواد لازم :

کاموا صورتی                  ۴۰۰ گرم

کاموا سفید                          ۱۰۰ گرم

شماره میل                         ۶

دکمه                            ۶ عدد

……………………

 مجله سر گرمی اسکیمو:

بافت پشت :

با صورتی  ۳۸+۴۲ سفید + ۳۸ با صورتی + تمام ۱۱۸ دانه سر میاندزیم ۳ سانتی متر بافت زنبوری ۱/۱ میبافمی سپس با سفید قسمت میان بافت را با زنبوری ادامه میدهیم از قسمت صورتی بافتته شده برای قسمت بدن با بافت ساده ادامه میدهیم . قد بافت ۴۶ سانتی متر برای

حلقه آستین ۳-۲ را کور میکنیم . ارتفاع حلقه آستین ۲ سانتی متر شد به صورت ساده به بافت از زیر ادامه میدهیم و در زمان مشابه بافت زنبوری میانی را میبندیم .

از هر دو طرف ۳۳+۳۳=۶۳ دانه را با هم میبافیم . بعد از تمام ۳ ردیف بافت از زیر با بافت زنبوری ادامه میدهیم . ارتفاع آستین ۲۰ شد ۲۲ دانه سرشانه را ۸-۷-۷ کور میکنیم .

 

………………………….

 

بافت جلو :

با صورتی ۴۲+۶ دانه سفید سر انداخته و میبافیم و تمام ۴۸ دانه را با ۳ سانتی متر بافت زنبوری می بافیم . ۶ دانه با سفید با بافت زنبوری ادامه میدهیم و دیگر دانه ها را بافت ساده ادامه میدهیم . قد بافت ۴۶ سانتی متر شد برای حلقه آستین ۳-۲ دانه کور میکنیم . ارتفاع حلقه آستین ۳ سانتی متر شد به سادگی با صورتی دانه های بافته را ۳ ردیف بافت از زیر ادامه میدهیم . ارتفاع حلقه آستین ۱۷ سانتی متر شد برای قسمت یقه ۴-۳-۳-۳-۲-۲ و در ادامه ۵ دفعه ۱-۱ دانه را کم میکنیم . ارتفاع حلقه آستین ۲۰ سانتی متر شد در سر شانه ها ۲۲ دانه باقی مانده را ۸-۷-۷ کور میکنیم .

 

بافت آستین :

با صورتی ۲۵+ ۲۹ سفید + ۲۵ تا صورتی تمام  ۱۱۹ دانه سر میاندازیم . ۳ سانتی متر بافت زنبوری میبافیم و سفید ها را به بافت زنبوری میانی ادامه میدهیم و صورتی را به بافت ساده اختصاص می دهیم و قد بافت ۱۶ سانتی متر شد به بافت ساده , بافت از زیر ایجاد کرده قسمت سفید میانی را تمام می کنیم و با صورتی قسمت هایی را که بافته بودیم را یکی میکنیم . بعد از بافت ۲ سانتی متر یکبار ۱۲ سانتی متر اضافه میکنیم . تمام ۶۴ دانه را وقتی بافت ۳۳ سانتی متر شد برای قسمت آستین ۳-۲ را کور میکنیم . در ادامه ۲ دانه کور کرده و تمام میکنیم .

 

بافت یقه :

بعد از دوختن سر شانه ها , از روی بافت از جلو ۲۷ دانه و از قسمت پشت ۲۸ دانه در میل میگیریم . تمام ۸۰ دانه را ۴ سانتی متر بافت زنبوری ۱-۱ بافته و یک باره تمام دانه ها کور میکنیم .

 

دوخت :

کنار را دوخته سپس زیر بغل ها را دوخته و آستین ها را جا کرده و میدوزیم . از قسمت پشت و قسمت بافت زنبوری ایجاد شده قد استین ها در ۲ کنار برابر کرده و پشت به هم میدوزیم در روی ۳ تکه بافت زنبوری به هم دوخته شده ۲ عدد دکمه می دوزیم .

 

اتو :

برای اتمام آموزش بافتنی و آموزش پلیور زنانه , اول بخار می دهیم سپس اتو می کنیم . بعد از آن که تکه های دوخته بافت زنبوری را اتو کرده ایم از خط تا کرده و اتو میکنیم و تا خشک شدن منتظر میمانیم .

آموزش بافتنی،آموزش پلیور بافتنی،بافتنی زنانه،بافتنی مقدماتی،بافتین ساده،پلیور بافتنی،پلیور زنانه

http://www.2mil.ir

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش بافتنی پلیور پیلی دار”

قالب تفریحی