آموزش قلاب بافی پیراهن زنانه با نقشه قلاب بافی

مجموعه: آموزش بافت لباس تعداد بازدید: 131
آموزش قلاب بافی پیراهن زنانه با نقشه قلاب بافی

آموزش قلاب بافی پیراهن زنانه با نقشه قلاب بافی

 مجله سر گرمی اسکیمو:

وسایل مورد نیاز:

۷ کلاف ۱۰۰ گرمی برای سایز ۳۶-۴۰

۸ کلاف ۱۰۰ گرمی برای سایز ۴۲-۴۶

(هر کلاف ۱۰۰ گرمی ، ۴۰۰ متر)

قلاب شماره ۳.۵

فلش ها اطراف نقشه موتیف ، نشان دهنده نقاط اتصال موتیف ها بهم ، به هنگام بافت رج آخر میباشد.

آموزش قلاب بافی پیراهن زنانه با نقشه قلاب بافی
cafebaft.com0

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش قلاب بافی پیراهن زنانه با نقشه قلاب بافی”

قالب تفریحی