روش بافت دستکش یا ساق دست بافتنی با میل

مجموعه: آموزش كفش و پا پوش و دستکش تعداد بازدید: 213
روش بافت دستکش یا ساق دست بافتنی با میل

روش بافت دستکش یا ساق دست بافتنی با میل

روش بافت دستکش یا ساق دست بافتنی با میل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش بافت دستکش یا ساق دست بافتنی با میل

مجله سر گرمی اسکیمو:

روش کار

۲۶ دانه سر می اندازیم و به اندازه ۴ سانتیمتر کشباف می بافیم (۲ دانه از زیر و ۲دانه از رو) بعد از کشباف دانه ها رو به وسیله سنجاق علامتگذاری می کنیم،

۱۰ دانه اول ۶ دانه وسط و ۱۰ دانه آخر علامتگذاری می شود.

بعد از کشباف ۱۰ دانه اول همه از رو (در هر دو طرف) ۶ دانه وسط را ساده می بافیم (یه رج از زیر و یه رج از رو) و ۱۰ دانه آخر هم مثه ۱۰ دانه اول همه از رو (در هر دو طرف) می بافیم .

۴ رج را به همین ترتیب می بافیم.

در پنجم به ۶ دانه وسط که می رسیم بافت مارپیچ را انجام می دهیم (۳ دانه اول را از میل خارج کرده و جایش را با۳ دانه دوم عوض می کنیم) و ۱۰ دانه آخر را مثل رجهای قبا می بافیم.

رج‌های بعدی را همان بافت ساده طبق رجهای قبل ادامه می دهیم که به این ترتیب مدل مارپیچ درست می شود.

فاصله بین پیچ‌ها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها حدودا ۴ سانتیمتر است به همین ترتیب بافت‌ها را تاجایی ادامه می دهید که میخواهید اندازه بلندی ساق باشد که برای من حدودا ۱۶ سانتیمتر است

در ادامه یک رج قبل از کشباف دریچه شصت را می اندازیم به این تزتیب که ۴ دانه که بافتیم ۶ دانه کور کرده و یک ..دانه از رو می بافیم ۶ دانه ساده و ۱۰ دانه از رو می بافیم.

در رج بعد به دانه های کور کرده که میرسیم ۶ دانه سر می اندازیم ادامه رج را می بافیم. در رج بعد دومرتبه کشباف می بافیم دو دانه از زیر و دو دانه از رو می بافیم به طول ۲ سانتیمتر و در آخر دانه ها را کور کرده و در آخر کار دو طرف را به وسیله قلاب یا سوزن بهم وصل می کنیم.

تمام اندازه های ذکر شده سایز دست خودم است و اگر فکر می کنید ۲۶ دانه برای شما کم و زیاد است می توانیدبه تعداد مساوی به ۱۰ دانه اول و آخر اضافه یا کم کنید.

نکته : همه مارپیچ‌ها از بافت رو انجام می دهیم (و همین طور کور کردن برای جای شست را.) همچنین دریچه های دست چپ و راست بلعکس است و یکی از سمت اول کار کور می‌شود و دیگری از قسمت آخر کار .

روش بافت دستکش یا ساق دست بافتنی با میل

منبع : vismani.com * mahjabin

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “روش بافت دستکش یا ساق دست بافتنی با میل”

قالب تفریحی