آموزش بافت مدل باقلوای لوزی ، تیغ ماهی توری و مربع کج راه

مجموعه: موضوعات سایت تعداد بازدید: 244
آموزش بافت مدل باقلوای لوزی ، تیغ ماهی توری و مربع کج راه

آموزش بافت مدل باقلوای لوزی ، تیغ ماهی توری و مربع کج راه

بافت مدل باقلوای لوزی، مدل تیغ ماهی توری و مدل مربع کج راه بیشتر برای شال و کلاه و ژاکت استفاده می شود و از مدل های زیبا و فانتزی می باشند.

مجله سر گرمی اسکیمو:

 برای یاد گرفتن این مدل های چشم نواز با ما همراه باشید:

۱- بافت مدل باقلوای لوزی

عکس بافت مدل باقلوای لوزی

پایه بافت این مدل ۱۷ دانه است.

رج ۱: ۸ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۸ دانه رو

رج ۲: ۷ دانه رو، ۳ دانه زیر، ۷ دانه رو

رج ۳: ۶ دانه رو ،۵ دانه زیر، ۶ دانه رو

رج ۴: ۵ دانه رو،۷ دانه زیر، ۵ دانه رو

رج ۵: ۴ دانه رو،۹ دانه زیر، ۴ دانه رو

رج ۶: ۳ دانه رو،۱۱ دانه زیر، ۳ دانه رو

رج ۷: ۲ دانه رو،۱۳ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۸: ۲ دانه رو، ۶ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۶ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۹: ۲ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۳ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۱۰: ۲ دانه رو، ۴ دانه زیر، ۵ دانه رو، ۴ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۱۱: ۲ دانه رو، ۳ دانه زیر، ۷ دانه رو، ۳ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۱۲: ۲ دانه رو، ۲ دانه زیر، ۹ دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۱۳: ۲ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۱۱ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۱۴: همه دانه ها از رو بافته شوند.

رج ۱۵: ۲ دانه رو،۱ دانه زیر،۱۱ دانه رو،۱ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۱۶: ۲ دانه رو، ۲ دانه زیر،۹ دانه رو،۲ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۱۷: ۲ دانه رو، ۳ دانه زیر،۷ دانه رو،۳ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۱۸: ۲ دانه رو، ۴ دانه زیر،۵ دانه رو،۴ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۱۹: ۲ دانه رو، ۵ دانه زیر،۳ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۲۰: ۲ دانه رو، ۶ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۶ دانه زیر، ۲ دانه رو

رج ۲۱: ۳ دانه رو، ۱۱ دانه زیر، ۳ دانه رو

رج ۲۲: ۴ دانه رو، ۹ دانه زیر، ۴ دانه رو

رج ۲۳: ۵ دانه رو، ۷ دانه زیر، ۵ دانه رو

رج ۲۴: ۶ دانه رو، ۵ دانه زیر،۶ دانه رو

رج ۲۵: ۷ دانه رو، ۳ دانه زیر، ۷ دانه رو

رج ۲۶: ۸ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۸ دانه رو

 

۲- بافت مدل تیغ ماهی توری

عکس بافت مدل تیغ ماهی توری

هر راه این مدل از ۳  دانه تشکیل شده است و بین آن ها را  دانه های رو تشکیل داده است که تعداد آن به دلخواه خودتان است، مثلا می تواند ۲ دانه باشد، نحوه بافت ۳ دانه های مدل به همراه ۲ دانه رو:

رج ۱:
ژته، ۳ تا یکی، ژته، ۲ دانه رو، این مدل را تا پایان رج تکرار کنید.
رج ۲ و ۴:
هر دانه همان جور که دیده می شود، بافته می شود و ژته ها را سوراخ می اندازیم.
رج ۳:
۳ دانه زیر ، ۲ دانه رو، این مدل را تا پایان رج تکرار کنید.

تا پایان بافت این ۴ رج تکرار می شود.

 

۳- آموزش بافت مدل مربع کج راه

عکس آموزش بافت مدل مربع کج راه

در این مدل بافت تعداد دانه ها باید بر ۸ تقسیم پذیر باشد.

توجه: هر مربع ۸ دانه را تشکیل می دهد و هر ۸ یا۱۰ رج یک بار بافت عوض می شود.

رج اول:
 ۸ دانه زیر (رکن) ۱ ژته، دوتایکی، ۱ ژته، دوتایکی، ۱ژته، دوتا یکی، ۱ژته، دوتا یکی، این مدل بافت را تا انتها تکرار کنید.

 

رج های پشت: رکن، همان رکن و بافت توری از رو بافته شود.

سپس ۸ تا ۱۰رج همین بافت انجام شود.

 

ادامه بافت
حال باید مربع توری با رکن جابه جا شود. با این تفاوت که در مربع اول ابتدا ژته می گرفتیم و بعد دوتا یکی می کردیم، این بار ابتدا دوتا یکی کرده و بعد ژته می گیریم.


روش بافت مربع دوم:

۲ تا یکی، ۱ ژته، ۲ تا یکی، ۱ ژته، ۲ تا یکی، ۱ ژته، ۲ تا یکی، ۱ ژته، ۸ دانه رکن، این مدل بافت را تا انتها تکرار کنید.

نکات مورد توجه:
  1. هر یک مربع درمیان باید رکن و توری بافی باشد.
  2. در زمانی که رکن مربع اول است، برای مربع توری ابتدا ژته گرفته و بعد دوتا یکی شود. ولی وقتی مربع توری اول است ابتدا دوتا یکی کنید بعد ژته بیاندازید. این کار باعث کج شدن جهت بافت می شود.
  3. می توانید تعداد دانه های مربع را کم یا زیاد کنید، فقط باید دقت کنید که دانه های هر دو مربع یکی باشد و دانه های جفت انتخاب کنید

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش بافت مدل باقلوای لوزی ، تیغ ماهی توری و مربع کج راه”

قالب تفریحی