اموزش بافت کت کوتاه ریشه دار با دو میل

مجموعه: موضوعات سایت تعداد بازدید: 77
اموزش بافت کت کوتاه ریشه دار با دو میل

بافت کت کوتاه

اموزش بافت کت کوتاه ریشه دار با دو میل

اموزش بافت کت کوتاه ریشه دار با دو میل

اموزش بافت کت کوتاه ریشه دار با دو میل

اموزش بافت کت کوتاه ریشه دار با دو میل

مجله سر گرمی اسکیمو:

روش بافت کت کوتاه :

مرحله اول :

۴۰ دانه با نخ متوسط مایل به ضخیم  ( ۵ کلاف ۱۰۰ گرمی ) و میل شماره ۵ سر انداخته ۱۰ سانتیمتر کشبافت یکی زیر یکی رو می بافیم

مرحله دوم :

بعد از بافت کشباف در یک رج به هر دانه ۱ دانه اضافه شود دانه ها به ۸۰ دانه میرسند .

۸۰ دانه را کشبافت ۲ تا زیر ۲ تا رو می بافیم

مرحله سوم :

۴۰ سانتیمتر کشبافت ۲ تا زیر ۲ تا رو بافته میشود .

مرحله چهارم :

در دو مرحله ۱۰ دانه به طرفین اضافه شود ( ۲۰ دانه در ۲ رج اضافه شود . )

مرحله پنجم :

۱۲۰ دانه را ۱۴ سانتیمتر کشباف ۲ تا زیر ۲ تا رو بافته میشود .

مرحله ششم :

۶۰ دانه ( نصف دانه ها ) از یک طرف کور شود .

مرحله هفتم :

۶۰ دانه تا بیست سانتیمتر بافته شود .

مرحله هشتم :

۶۰ دانه کور شده دوباره سر انداخته شود .

مرحله نهم :

تا ۱۴ سانتیمتر دیگر ۱۲۰ دانه بافته شود .

مرحله دهم :

برعکس مرحله چهارم در دو مرحله ۲۰ دانه  یعنی ۱۰ دانه هر رج از دو طرف کور شود .

مرحله یازدهم :

۸۰ دانه تا ۳۰ سانتیمتر بافته شود ( کشبافت ۲ تا زیر ۲ تارو )

مرحله دوازدهم :

۸۰ دانه کنار هم ۲ تا یکی شود تا به ۴۰ دانه برسیم . ( کور کردن دو دانه با هم  )

مرحله سیزدهم :

۴۰ دانه تا ۱۰ سانتیمتر کشبافت یکی زیر  یکی رو بافته شود .

همه دانه ها رو کور کردن خطی می کنیم .

ازقسمت مچ دو طرف را روی هم قرار میدیم و قسمت حلقه استین را به هم می دوزیم

تا این مرحله کت کوتاه آماده شده

برای کتی که در عکس مشاهده می کنید

باید دوباره از قسمت کمر دانه بگیرید و کشبافت ۲ تا رو ۲ تا زیر ببافید تا قسمت پایین کت هم آماده بشه

بعد هم اگر مایلید مثل نمونه ریشه ها را روی لباس نصب کنید .

http://www.woolen.ir

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “اموزش بافت کت کوتاه ریشه دار با دو میل”

قالب تفریحی